Club300.dk - Forum
a
  

Nyt fra felten - Iberisk gransanger - kan den nåes endnu?
 
Forfatter Indlæg
  Sendt 20-06-2018 kl.23:25
Jan Lindgaard Rasmussen

 Kære alle krydsergale birdere. Har I set Iberisk gransanger ved Tverstedsøerne? Hvis ikke, skal I måske genoverveje inden det er for sent. Fuglen er ikke indtastet de sidste 14 dage på DOF-basen, men der var en BA-melding for en uges tid siden, og fuglen kan sagtens stadig være på plads.

 Hvorfor skal man kigge på Tversted-fuglen? Jo, SU har nu i en del år haft de danske fund under (gen-)behandling, og den lange ventetid bør måske tages alvorligt. Venter der et blodbad? SU har i ventetiden orienteret om, at man vil aftale fællesnordiske kriterier. Hvad går de ud på? Jeg ved det ikke, men det kunne fx være krav om, at fuglen skal fotodokumenteres, og at sang OG kald skal optages. Der kan ydermere være krav om nultolerance ved afvigende sang og kald. Alt det ved vi ikke noget om, men det er en teoretisk mulighed, at alle gamle fund forkastes. Tversted-fundet skiller sig ud ved at kunne DNA-bestemmes (OG VI KAN NÆSTEN IKKE VENTE!), og kan derfor pludselig være det eneste godkendte fund i Danmark.

 Ret mig gerne hvis jeg tager fejl, men der er vist 5 godkendte fund i Danmark, med spredte fund i hele landet: Bornholm, Sjælland, Fyn, Sønderjylland og Sydvestjylland. Derudover er der claims fra fx Halsnæs, Viborg, Blåvand, og Rørvig. Stalker man netfugls og club300's lister for x af Iberisk gransanger kan det ses, at der er krydset flittigt af alle de forskellige fund, altså både "godkendte", "under behandling", og "endnu ikke tilsendte" fund. Jeg er ikke gået alt minutiøst igennem, men det ser ud til, at af 323 x'ere på netfugl, så er det "kun" ca. 232 der har x'et et godkendt fund.

Uden at jeg ved det, kan jeg tænke mig, at de forskellige funds sang er veldokumenteret i de fleste tilfælde. Ligger man imidlertid inde med ikke tilsendte optagelser af kaldet ved de forskellige fund bør man efter min mening hurtigst muligt tilsende SU denne dokumentation. Et dokumenteret kald kan gøre forskellen på godkendt eller ikke-godkendt.

Og alt dette er ikke ment som et ønske om at diskutere SU, det er blot et forsøg på at skære klarsynet og kynisk ind til benet i en af de efterhånden mange bestemmelsesmæssige problematikker vi skal slås med.

 

  Sendt 21-06-2018 Kl. 12:28
Anders Odd Wulff Nielsen

Og så er der kommet svar på DNA-analysen fra Tversted-fuglen! Læs mere her: https://www.skagenfuglestation.dk/nyheder?nyhed_id=53&category=

  Sendt 21-06-2018 Kl. 13:25
Sigrid Kistrup Ilsøe

Og det kan røbes at DNA-analysen gav et positivt svar - fuglen er ganske rigtigt en Iberisk Gransanger!

Så jeg stemmer i med JLR - hvis I ikke har en sikker Iberisk Gransanger, så skynd jer nu til Tversted.
Mon ikke der er nogle, som tjekker op på fuglen i løbet af denne weekend? Så må vi se om den stadig er der....

Sigrid

  Sendt 23-06-2018 Kl. 17:59
Lars Tom-Petersen

Der kan være yderligere en grund til, at man skal besøge Tversted - også selv om man har været der tidligere i år for at se/høre den iberiske grans. Da jeg var på stedet d. 6.6. var der ud over den iberiske også en alm. gransanger, der sang akavet. Dvs. med en meget kort, urytmisk og hakkende strofe og en del "hvislende" lyde imellem. De hvislende lyde er dem, man jævnligt hører fra gransanger, lige før eller lige efter, at den afslutter sine tjf-tjaffer.

Denne gransanger sad lige NØ for den nordligste sø, der hvor der lige op ad stien er flere udgåede træer. Jeg stod faktisk et stykke  tid på stedet i den tro, at det kunne være den iberiske, der bare sang "gransanger"-strofer, og snart gå over i mere regulært iberisk forløb. Stedet svarer til det, der er angivet ved flere af observationerne af den iberiske på DOF-basen. Da jeg havde lyttet til den et par minutter, uden at se den, hørte jeg samtidig, men svagt, den iberiske, som sad bag de store grantræer ud mod havsiden - altså lidt nordligere. Jeg gik de godt 50 m forbi de store graner, og her sang den iberiske nu næsten hele tiden fra små graner og buske ud mod klitterne. Den sad, hver gang den sang, frit fremme i toppen af busk eller træ. Sangen var for det meste fin og iberisk, enkelte gange dog mere gransanger-agtig, faktisk tæt på sangen fra den alm. grans 50 m derfra. De kunne flere gange høres samtidig.

Jeg fik flere fotos af den iberiske, hvor man kan se ringen, som Skagen Fuglestation har udstyret den med, og et par lydoptagelser, som ikke er alt for gode pga. vind.

Jeg har efterfølgende gennemlyttet flere af de lydoptagelser, der ligger på DOF-basen. Der er både optagelser, som er klart iberisk, men også flere, som svarer mere til den korte, hakkende og ufuldstændige sang fra den almindelige gransanger. 

Jeg er opmærksom på, at den iberiske har flyttet lidt rundt i området, og at den nogle dage har siddet ved de udgåede træer. Dette indlæg er primært for at gøre opmærksom på forvekslings-muligheden, eller skal vi kalde det -faren.

Jeg har på mail orienteret flere af SU's medlemmer om den alm. gransanger og forvekslingsmuligheden. Jeg ved ikke i hvor stort omfang, man (ud over DNA-analysen, som selvfølgelig er det afgørende) lader optagelser og fotos fra DOF-basen indgå i sagsbehandlingen. Min mail indgår nu i sagsmappen, er jeg blevet oplyst.    

  

  Sendt 23-06-2018 Kl. 18:16
Lars Tom-Petersen

Den iberiske er set og hørt både i går og i dag - bl.a. på den af mig angivne position længst ud mod klitterne (se Kristian Birchvald Jensens indtastning i dag d. 23.6.). 

 

  Sendt 24-06-2018 Kl. 00:01
Rasmus Strack

Spændende Lars, meget spændende. Hørte ret tidligt i forløbet om at fuglen til tider skulle synge som noget der ligner Gransanger, hvilket jeg ikke var glad for at høre. Der var vedvarende rygter om at optagelser af fuglen ikke blev lagt ud da den sang forkert fra tid til anden. Dette må næste have været den fugl Lars Tom-Petersen her omtaler, har du optagelser af denne fugl LTP? Dine fotos af den rigtigt fugl ville også være fantastiske at få her på siden hvis det er muligt LTP.

Fra min tid i SU blev alt relevant materiale fra div hjemmesider (dog kun med tilladelse) og Dofbasen indsamlet og gemt i SU's arkiv, og sådan tror jeg stadig det er. Jeg er dog relativt sikker på at SU-medlemmerne godt kan se og høre hvad der er godt og hvad der nok er en fejl, så dette ikke medtages.

 

  Sendt 24-06-2018 Kl. 10:40
Lars Tom-Petersen

Tak Rasmus.

Jeg har desværre ikke lydoptagelse af den afvigende gransanger - ej heller fotos, da jeg aldrig så den. Den var udpræget lusket, sammenlignet med den iberiske, der som nævnt meget gerne viste sig frem, når den sang. Gransangeren ofrede jeg faktisk ikke så meget mere opmærksomhed på, da jeg først havde spottet den rigtige. Hvis man skal være meget udspekuleret, kan man måske ikke engang være 100 % sikker på, at det er en "ren" gransanger. Men sandsynligheden taler selvfølgelig for det. Jeg har gennem livet hørt mange sjove og afvigende gransangere, som jeg har nærstuderet - for blot at finde en gransanger. Flere af de optagelser, jeg har hørt af fuglen i Tversted, ville jeg nok hurtigt have afsrevet som værende alm. gransanger med en lidt afvigende og kort sang.  

Mht. sangen fra den iberiske var den oftest "ren" i den tid, jeg var der. Der var dog også korte forløb af mere gransanger-lignende tjif-tjaf, som kunne ligne den almindelige gransangers. Man kan vel heller ikke afvise, at den iberiske, som jo være meget ensom på dette udsatte sted langt fra hjemmet, i konkurrenceøjemed kan finde på at efterligne de lokale gransangeres sang. Ligesom vi ved, at både gran- og løvsanger kan gøre det især i kantområderne af deres udbredelse. 

Jeg er helt opmærksom på, at SU laver deres arbejde grundigt :) Min henvendelse til dem har udelukkende været for at gøre opmærsom på den afvigende gransanger, der optræder i samme område. Jeg har derudover snakket med flere af medlemmerne af SU om sagen. Jeg har ikke ønsket at hænge nogen ud for mulig fejlobs på stedet, men udenlukkende ønsket at gøre opmærksom på forvekslings-risikoen, hvis man besøger stedet.

Mine fotos af den iberiske tilføjer nok ikke meget nyt til, hvad der ellers er vist - bortset fra, at man kan se ringen. De er som sædvanligt taget med mit håndkamera og lysforholdene var ikke for gode. Men jeg kan foreløbig vedhæfte et par stykker til dette skriv. 

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home