Club300.dk - Artikler
a
  
Artikler
 
Fugleprognose for Kristi Himmelfartsferien 08-05-2013 kl. 16:59

Grundet den forestående Kristi Himmelfartsferie, der jo bl.a. rummer Skagen Fuglestival, kommer prognosen et par dage tidligere end normalt. Og dét ser mere interessant ud for hele landet end længe. At kalde vejrsituationen stabil ville være en stærkt overdrivelse, for vejrmæssigt byder perioden på lidt af hvert, og prognoserne skifter dag for dag. Det står dog klart, at flere regnfronter vil passere, og ledsages af ganske lune temperaturer de første dage, og måske moderate temperaturer i weekenden og en vindsituation med snart den ene, snart den anden vind fra den sydlige sektor – hvilket er godt, idet varmen hænger sammen med et højtryk med varme i Østeuropa, der blæser varmluft op sydfra. Mere klassisk vejrlig for sjældnere fugle dernede fra kan man dårligt tænke sig. Allerede i dag er det jo lunt med torden, hvilket bør give fald af fugle. Regnen i dag vil nok sætte en stopper for det rigtigt store dagtræk, der til gengæld kan ventes i perioder med lunere tørvejr, forhåbentligt garneret med æggende forårssol.

 Hvidvinget Terne. Elegant og exorbitant kontrastrig er denne art altid en fin oplevelse. Kig efter småflokkene, der kan passere igennem nu, og måske blive større.

Fotograf: Klaus Malling Olsen, Van, Tyrkiet, maj 2011
 
Realistiske tips til sjældnere fugle i antal ”over det normale” er – med den fremherskende vejrsituation - Steppehøg (som altid, og der bør fortsat være en del 2K´ere efter et udmærket forårstræk, der kunne være blevet suverænt med en mindre vestenvindsdomineret vejrsituation i månedsskiftet april-maj), de sjældnere sydlige hejrer, Biæder, Citronvipstjert, Sydlig Nattergal, Hvidskægget Sanger, Lille Fluesnapper og andre gæster fra sydøst. Mon ikke også sydlige til sydøstlige vinde får lidt gang i falketrækket – det kan nås endnu, inklusiv lidt Aftenfalke? De første Hvidvingede Terner er dukket op nu, og det ligger til højrebenet, at vådområder i især landets sydlige dele kan få del i smågrupper af de graciøse fugle, måske med en Hvidskægget Terne imellem.
I forbindelse med regnpassagerne bør man koncentrere sig om steder, hvor regnen starter et stykke ud på natten, og derved slår de nattrækkende småfugle ned. Check kystlokaliteter som Lolland-Falsters Kyst, Sydfynske Øhav og Als for fugle, der er slået ned efter passage af Østersøen, da varmen jo ligger sydøst herfor - og naturligvis kystkrat ved de nordvendte kyster.
 

Sort Glente med Rørhøg og Musvåger, Skagen, Danmark 3.5 2013 Fotograf: KMO

Fokus skal i den grad rettes mod Skagen Fuglefestival, der mange andre år har været plaget af køligt vejr og vestenvinde. I år må det blive anderledes med en meget omskiftelig vejrsituation, hvor regnfronter kan forstyrre rovfuglenes trækiver, men til gengæld forårsage godt med rastende småfugle samt træk af lommer, vadere og andet godt. Ved solskin og sydlige vinde er det oplagt at kigge opad efter rovfuglene. Der kommer sikkert en del falke og kærhøge (meget gerne en Steppehøg på Flagbakken, hvor der er rovfuglefremvisning dagligt), ligesom en dag med vejr for ”vingefang” bør kunne producere Lille Skrigeørn, Sort Stork og de mere forudsigelige Havørne, Sorte Glenter (der har været mange i år) og den efterhånden sjældneste af kærhøgene: Hedehøgen. Morgenerne bliver travle med gode chancer for store lommer alle dage, og sikkert et godt træk af Rødstrubede, mens Biæder og Pirol er ude og vende på Grenen.

Da der samtidig fanges fugle til fremvisning kan man ydmygt håbe på en smuk Blåhals, og lidt mindre ydmygt på den Sortstrubede Sanger, der figurerede i forrige prognose, og gentages nedenfor.

Og dukker der en Blå Glente op på Flagbakken svarer jeg ikke for konsekvenserne.....

 Sortstrubet Sanger fra Israel. Fotograf :Rune Bisp Chistensen

I øvrige dele af landet vil trækket af Pomeransfugl toppe, og i den noget ustabile vejrsituation vil man formentligt opleve småflokke på jordmarker i det meste af det vestlige Jylland. Chancen for sjældnere vadere er ligeledes god, og der må kunne findes Stribet Ryle, Prærieløber og en af de sjove hjejler.

Stort arktisk træk kan ventes i Østersøområdet og op over Sjælland, og nok også godt træk af Dværgmåger langs Lollandskysten. Om de Rødhalsede Gæs virkeligt toppede forrige weekend kunne antydes af observationer i Vejlerne og Ullvedybet – arten er sjælden i Nordjylland

 

Og så følger de utopiske bud på ugens sjældneste fugle:

Rustdrossel. Yepps, så sad den der. Let genkendelig, men pas altid på de grumme lysmavede Solsorter, der før har snydt (og sendt hitjægere fra Skåne til Uppsala).

Fotograf: Klaus Malling Olsen, Sydkorea, feb. 2007

 1: Rustdrossel. Helt forkert årstid? Nej! Østasiatiske arter, der har overvintret i Vesteuropa kan dukke op hvor som helst og nårsomhelst. Mange besøgende ved Skagen vil ikke blot stå på de faste steder og lade sig servicere af de kompetente guides, der er også tid til socialt samvær og varm hygge, og den slags har før udmøntet sig i vold-hits, når nogle gerne vil være lidt for sig selv, og intetanende render ind i det mest utrolige. Fantasien overgåes kun af v0irkeligheden, når den er fedest.

2. Sortstrubet Sanger. Vi prøver en gang til; men ændrer nu sted til Skagen under festivallen. Go for it, Rune. Jeg ved du kan!

3. Taigapiber. Når svensken kan, så kan dansken også. Kunne blive en rastende fugl ved en sydvendt kystlokalitet.

4. Dværghejre. De, der vælger at traske rundt i moser landet over efter sumpfugle kan være superheldige med en af de arter, færrest har set herhjemme. Det kunne være Smør- og Fedtmosen, eller en sump midt inde i Jylland, der producerer den ønskede art.

5. Ørnevåge. Trækforsøg ved Skagen, og måske netop i år, hvor der er langt færre unge Fjeldvåger den kan gemme sig imellem. Nordsjællandskysten eller Djursland er også en mulighed.

God jagt!

Klaus Malling Olsen/Club300.dk

 

 Ørnevåge, 2K i maj.

Ligner en hybrid mellem Fjeldvåge og Rød Glente, da den kombinerer Fjeldvågens jizz og mørke bug- og knofelter med glentens livligt orange- til rustbrune farver.
Læg også mærke til den gennemskinnelige, lyst sand-rustfarvede hale, der især set ovenfra lyser op på flere kilometers afstand.
Fotograf: Klaus Malling Olsen, Tyrkiet, maj 2007

 

 

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home