Club300.dk - Artikler
a
  
Artikler
 
Fugleprognose for Pinseugen 17-05-2013 kl. 21:43

Så kom foråret med varme, sydøstenvind og vekslende skydække, og hermed er der lagt i ovnen til en meget spændende uge, der jo rummer extra feriedage i form af pinsen.Vejrudviklingen er dog noget usikker. Det er varmest med bedst solchancer de første par dage, og søndag ser det ud til, at et regnområde kan ramme landet og længere frem i perioden dropper temperaturene lidt, ligesom vinden nok igen går over i det vestlige hjørne. 
Østenvinden de første dage hænger sammen med omfattende højtryk, der strækker sig hele vejen ned gennem Sydøsteuropa til Balkan. Det ligger til højrebenet, at noget herfra kan blive ugens joker, og i hvert fald bør der sættes ind på småfuglefronten. De fremherskende østenvinde bør kunne give godt med Lille Fluesnapper omkring weekenden, og herefter årets første Lundsanger, med Østersøområdet som det mest oplagte sted at lede. Bornholm, Christiansø og Møn er særligt oplagte for disse to arter, og mon ikke Kongelunden i pinseflor kan overraske?

Selvom vinden heroppe mest kommer fra stik øst, har der længere sydpå været ganske meget sydøst i den. Det kan have ført en del Lundsangere med sig, og at det ikke alene er stjernelokaliteter som Christiansø, de bornholmske sprækkedale og Østmøen, der indfanger den er dette billede et bevis på. Det er fra Utterslev Mose, maj 2012. Lyt efter dens hektiske, lidt tørre gærdesmutteagtige sang, der indledes og afsluttes med små nyt og er ovre næsten før den er begyndt. En video med sang fra Hasle 2011 kan ses og høres her. Foto: Klaus Malling Olsen

Store fald af tropetrækkende småfugle er i vente langs kysterne, og som i sidste uge bør man aflure steder, hvor regnen begynder sidst på natten (gælder også byger). En række arter er i fokus og vil givetvis optræde rundt om: Biæder må kunne scores ved Skagen (er allerede sket) og langs nord- og vestvendte kyster. Jeg tror på nordvestsjællandske fund, f.eks. ved Røsnæs, Rørvig eller Ordrup Næs, hvor der er stejle klinter, der betyder læ ved fødesøgning. Alpesejler ville heller ikke være den helt store overraskelse, og er – sammen med Rødrygget Svale – placeret i den kategori, der hedder ”rimeligt med endnu et fund”. Citronvipstjert bør kunne findes. Et godt tip er rensningsanlæg og slambassiner, som sukkerdammene ved Stege, der tidligere har produceret arten, men også fugtige områder med rastende Gule Vipstjerter (nu mest af formen thunbergi) som ved Skagen bør kunne give en.

Sangfuglene er nu næsten ankommet alle sammen, og det er tid til at finde de eksklusive arter som Flodsanger og Buskrørsanger – mon TA kan gentage sidste års succes ved Vestvolden? Begge arter optræder i tykninger nær vand, generelt mere bevoksede områder end man forbinder med mosesangere. De sumpede skovbryn kan give gevinst over hele landet. Bornholmerne må kunne snuppe forårets sidste Hvidhalset Fluesnapper. Glem heller ikke de åbne overdrev med lyng og buske for tornskader. Det er er godt tidspunkt for Rosenbrystet og Rødhovedet Tornskade.

Vådområderne skal finkæmmes for sjældne vadere, og det ville næsten skuffe, hvis ikke en eller flere Damklirer dukkede op med den fremherskende østenvindssituation. Trækket af Pomeransfugl er i gang, og med tanke på passagerne af regn må antallet af rastende fugle blive fint på jordmarker i det vestlige Jylland, som ved Stadil fjord, Pallisbjerg og på jordmarker omkring Vejlerne og Ulvedybet. Chancen for sjældnere vadere er ligeledes god, og der må kunne findes Stribet Ryle, Prærieløber og en af de sjove hjejler. En anden vandfugl, der forbindes med medio maj er Hvidvinget Terne, men her tror jeg vinden er for østlig, og for lidt sydøstlig til en storinvasion, der bliver snarere tale om spredte fund.

Stort træk af Knortegæs kan ventes i Østersøområdet og op over Sjælland, og nok også godt træk af Dværgmåger og kjover, f.eks. ved Hyllekrog og Gedser.

Balkan-arter kan have blæst nordpå af vejrforholdene dernede, og hvorfor ikke landets første Masketornskade? Husk også at ikke alt, der har sort hætte og gul underside er potentielle feldegg. Der kunne gemme sig en Hætteværling imellem, og måske venter en ny "Gedser double?". Israel, marts 2013. Foto: Klaus Malling Olsen

 Og så følger de utopiske bud på ugens sjældneste fugle:

1: Hvidhals. Flere svenske fund på dette tidspunkt, og vind fra det rigtigt hjørne. Søndag morgen sidder den i nettet på Christiansø, eller en mere samarbejdsvillig fugl raster på Høvblege (arten kan godt lide kratbevoksede bakker).

2. Masketornskade. Pang, så sad den på et overdrev med buske. Melby Overdrev, Rørvig eller reservatet ved Skagen - - bemærk dog, at arten ofte ses på lidt mere bevoksede steder end Rødhovedet og Rosenbrystet Tornskade, og måske kan overraske i en skovlysning.

3. Gulbrystet Værling. En art i voldsom tilbagegang, så en rastende fugl vil komme som manna sendt fra himlen. Desværre er den ret flygtig, og der er nok risiko for at få udvalgte vil få set den inden den flyver bort. Hele landet har potentiale, men med lidt overvægt på landets nordlige halvdel, da udbredelsen i Rusland er ret nordlig.

4. Slagfalk. Flere fugle er allerede set, men ingen har penetreret SU´s nåleøje. Et typisk fund ville dog være en yngre fugl på strejf, og den dukker nok op i Skagen eller i det vestlige Jylland,

5. Nathejre. Det er en god tid for denne sydlige art, der kan være lidt svær at have med at gøre, da den er solitær og tit færdes i det skjulte. Et område som Ellemosen eller de frodige træbevoksede moseområder i Østjylland bør undersøges, og når man så ser ud over de mere åbne vådområder finder man måske i stedet en Tophejre.

Mulighederne er mange, og husk: 1) fantasien overgås kun af virkeligheden, når den er fedest. 2) Noget helt andet bliver højdepunktet.

Hvidhals. Smådroslernes konge! Længe ventet, nærmest mytisk, men ikke helt utopisk. Ser man den er den større end forventet, hunnen mere anonym med mørk hale, der på trænattergalemanér kan spjætte tydeligt. Nemrut Dagi, Tyrkiet, maj. 2011. Foto: Klaus Malling Olsen

 

God jagt!

 

Klaus Malling Olsen/Club300.dk

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home