Club300.dk - Artikler
a
  
Artikler
 
Fugleprognose for uge 43-44 24-10-2014 kl. 23:51

Efteråret går på hæld, hvilket dog ikke generer vejrguderne, der vedbliver at sende mildt og blæsende vejr med dominans af vinde fra den sydlige sektor ind over landet. De seneste uger har oplevet suverænt Melanittashow, orkestreret af Rasmus Strack, og andre kan begynde her med at gennemse ænderne ved Blåvand – og forhåbentligt finde nye eksotiske Melanitta´er andre steder i landet. Her er Sejerøbugten, farvandene omkring Samsø og den nordsjællandske kyst glimrende steder at forsøge sig, nu de fleste overvintrende andefugle er på plads. Hvor der er Ederfugle kan man se efter den fortsat sjældnere Kongeederfugl og måske en af de amerikanske former. Der er altså ingen grund til at gå i vinterhi, selvom efterårstrækket nok har toppet.

Sibirisk Fløjlsand. En sådan guffer gemmer sig ved Blåvand, hvor man med fordel kan lede efter Brilleand, samt Amerikansk Sortand og Amerikansk Fløjlsand og forberede mødet med ædelarten ved f.eks. Røsnæs eller nordsjællandskysten. Hokkaido, Japan, feb. 2001. Foto KMO

Og netop ”nok”. Den seneste periode har været usædvanligt mild, og trækket har været ret mærkeligt. Det ser dog ud til at fuglene vil afsted nu: på disede og overskyede dage har større træk af rovfugle og duer kunne ses på trækstederne, og det er ret typisk: bliver vejret ved med at være ”dårligt” til træk, mister trækfuglene så at sige tålmodigheden og begiver sig afsted i et vejr, der ville være de rene utopier for træk i trækperiodens tidlige del.
Derfor spåes om et godt fugletræk søndag og dagene frem, efter et regnvejr skal passere Østdanmark om lørdagen. Ved frisk sydvestlig vind, der forudsiges søndag-mandag, vil man nok i Nordøstsjælland kunne se et større træk af musvåger, der i denne vind undgår at trække ud fra Falsterbo, der derimod nok vil få det sidste kontingent røde glenter. Der har jo været en del rapporter om Stor Skrigeørn, så her er nok tømt ud, men til gengæld kommer en anden sen rovfugleart i focus: Jagtfalk, der med de optimistiske meldinger om gnaverår lokalt i polarområderne, nok har produceret et par ungfugle eller 5, der kan forgylde en grå dansk november. Led efter den på åbne områder med mange vandfugle – Veljerne er et godt bud, ligesom hele den jyske vestkyst, Vadehavet og i Østdanmark Vestamager og Nyord på Møn.

Det sene efterårs mest markante begivenhed har været den store invasion af Mellemkjover. Der var tegn på dette allerede under vadertrækket, hvor en ret stor andel af unge Dværg- og Krumnæbbede Ryler antydede en god ungeproduktion på den arktiske tundra, der kan forklares ved, at predatorerne som polarræve og rovfugle havde valgt at søge føde på lemminger – og det er rent guf for Mellemkjoverne, der er blandt fugleverdenens mest dedikerede lemmingædere. Invasionens tidligere dele er omtalt i tidligere prognoser (which see), og en opdatering er på sin plads. Bølge efter bølge af unge Mellemkjover har som hærgende bander trukket forbi steder med pålandsvind – og således har en østenvindslokalitet som Gedser (indtil videre) hele tre gange slået sin dagsrekord – mest effektivt 23.10, hvor 158 trak forbi i frisk sydøstenvind, og hvor Feddet også fik sin andel i form af 70 – mest om eftermiddagen, hvor trækket ved Gedser stort set var ovre. Som med det store træk af Almindelig og Lille Kjove for halvanden måned siden kom varslet dagen før i form af rekordagtige antal kjover ved Öland og i Østskåne. Fortsætter bølgen og vil vinddrejning mod vest resultere i store antal på den jyske vestkyst? Den hidtil største invasion herhjemme - den i 1985 – begyndte først sidst i oktåber og toppede 5-12.11, mens den tidligere dagsrekord på 108 trækkende ved Hanstholm var fra 18.10 i 1991, der for øvrigt sammen med 1985 og nu 2014 var de bedste kjoveår i nyere tid. Steder med pålandsvind skal checkes. Ved østlig til sydøstlig vind Gedser og Feddet (sidstnævnte måske bedst i stik øst) samt Jyllands østkyst – østjyderne kan passende undersøge Århus bugt og de længste fjorde i Sønderjylland – Flensborg fjord ligger retningsmæssigt fint. Ved Vestenvind er det naturligvis den jyske Vestkyst og Nordsjællandskysten det gælder.

Mellemkjover ved Gedser på rekorddagen 23.10.På de største dage har mellemkjoverne optrådt i småflokke i ilsom flugt sydpå. Her en del af en flok, hvoraf de største talte 14 og 21 fugle. Foto: KMO

 

Den bølge af Hvidbrynede Løvsangere og andre asiatiske rariteter, der forgyldte oktobers første del er ovre, men fortsat er der enkelte i omløb. Det er et lidt besynderligt ”sibir-efterår”. Mens Hvidbrynet Løvsanger og Tajgapiber har gjort det flot, udelbiver an anden af charmetroldene næsten helt: Fuglekongesanger, hvor der indtil fredag kun har været en enkelt (ved Blåvand på felttræffets anden dag), ligesom også de reele sibirhits – dem med kun en håndfuld WP-fund – er udeblevet i Vesteuropa.
Så man må nok opgive her, og i stedet koncentrere energien om de sene arter af mere centralasiatisk herkomst, hvor Steppetornskade, Nonnestenpikker, Humes Sanger og Mongolsk Piber kommer i focus. De fleste danske fund er netop gjort på denne tid, og mon ikke en enkelt vil dukke op, f.eks, ved Skagen eller i det vestlige Jylland, der er bedre til at ”holde” på hitsene end Østdanmark – undtaget er Humes der har det med at dukke op lidt hvor som helst og i modsætning til mange af sibberne forblive lidt længere tid.

Der altså ingen grund til at gå i vinterhi – ultimo oktober og november har tidligere budt på gedigne overraskelser i form af hits, der har været mere samarbejdsvillige end i september-tidligere i oktober, hvor trækdriften synes større. Og husk at chumme med korn efter østlige værlinger som Gulbrunet og Hvidkindet, eller læg æbler ud så en asiatisk drossel kan tiltrækkes. Hvis det bliver en Gråstrubet må man nok regne med at den flyver hurtigt sydpå med de Vindrosler, den formentligt følges med.

Jokerne denne uge:

1. Isabellatornskade. Det er en næsten traumatisk en dansk flovmand, at landet endnu ikke har kunnet mønstre en stationær fugl, og det må altså snart ske. Et godt bud er et område med spredte buske a la en hede som Kallesmærsk Hede, Vesterlyng eller Melby Overdrev, eller en kystlikalitet med isolerede krat som ved Gedser eller på Møns Nordkyst. Men landet vrimler med oplagte steder, så kig efter en lys tornskade med rød hale og hvide vingefelter.

Isabellatornskade ssp. isabellinus. Sandfarvet med rødlig hale - en rigtig ørkenguffer ala Ørkensanger, der er begavet med samme smukke farver - og som også skal eftersøges her på grænsen til november. Hållö, Bohuslän, Sverige, november. Foto: KMO

2: Blåstjert. En sen, hårdfør art som mange fortsat mangler. Kunne dukke op først i perioden ved Blåvand, der næsten altid er giftig ved omslag til vestenvind, eller et tilfædigt sted i Østdanmark – hvorfor ikke på Vestamager?

3: Eneboerdrossel – og en anden amerikansk skovdrossel. Den forgangne uge har ført flere af disse til Storbritannien – nok presset herover af den tropiske cyklon, der skabte lidt ravage tidligere på ugen. Mandø ligger jo lige til højrebenet, men også alle små isolerede skove langs den jyske vestkyst.

4: Sortstrubet Jernspurv. Efterhånden årlig i Vesteuropa i det sene efterår - spørg bare svensken. Et dansk fund lvirker ikke utopisk, og da arten har en vane med at fougarede mere åbent på jorden end slægtningene vil den nok være lettere at finde end en Sibirisk Jernspurv, der skulker hårdt. Christiansø eller Bornholm har nok en fordel da de sjældne jernspurve har et ret østligt tyngdepunkt hvad angår forekomstmønster i Europa, men Nyord Kirkegård på Møn er en overset jokerlokalitet for småfugle,

5: Lapugle. Nok mere oplagt senere på vinteren, men kig gerne birkebevoksninger igennem. Største muligheder må være Nordøstsjælland, hvor Hornbæk Plantage har min særlige bevågenhed, men heller ikke Vestamager med sine større birkelunde virker dårlig.

God jagt
KMO

 

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home