Club300.dk - Artikler
a
  
Artikler
 
DK-klassementet 2018 30-12-2018 kl. 19:20

 
DK-klassementet

SU har meddelt, at de nu vil følge en ny taksonomi - IOC's. Beslutningen var ventet efter at Netfugl i sommers først gjorde Stejneger's Bynkefugl krydsbar, selvom den officielt stadig var race (men art hos IOC), og få dage senere skiftede taksonomi til netop IOC. Resten af birder-Danmark måtte vente indtil her i december da Club300.dk annoncerede at vi og SU også skiftede deres taksonomi til IOC - læs mere her

Som følge af den nye taksonomi er der kommet nye arter til den danske artsliste, mens nogle arter er blevet til racer. Der er derfor både kommet (sofa)krydser til, mens andre har mistet krydser. Og nu er det pludselig blevet ekstra vanskeligt at holde styr på DK-klassementet her til lands. 

DK-klassementet er altid genstand for megen snak, sladder og en evig debat om hvem der egentlig har set flest arter, hvor mange arter, samt hvilke arter der egentlig kan og må krydses. Det har gennem de seneste år været vanskeligt at vide præcis hvordan klassementet var, fordi der i øjeblikket findes ukomplette oversigter over det officielle DK-klassement på både Netfugl og Club300.dk


DK-kryds på Netfugl
Netfugl var stedet hvor hele birder-Danmark første deres lister for bare få år siden, og klassementet på Netfugl indeholder derfor i dag langt flest krydslister. Men efter at folkene bag Netfugl stoppede med at holde hjemmesiden opdateret med andet end konstant upload billeder, er der nu kommet alvorlige problemer med krydslisterne herinde. DK-listen på Netfugl afviger nu markant fra både Netfugls egne regler for DK-krydser, men også fra den officielle liste over arter truffet i Danmark, som opdateres af SU.


"Uregelmæssigheder" ved Netfugls krydslister:
Ud over den manglende håndhævning af krydsreglerne, er der specifik 3 ting, som er problematiske ved Netfugls krydslister.

1. Mandarinand (Aix galericulata) kan krydses, selvom den ikke findes på listen over arter, som er truffet i Danmark og er placeret i kategori A, B eller C. Mandarinand burde derfor slet ikke findes på listen over arter, som folk kan krydse, og alle kryds af Mandarinand er derved direkte i modstrid med reglerne.
I øjeblikket har 302 personer krydset Mandarinand på deres DK-liste på Netfugl.

2. Fejlkryds af Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) ses på rigtig mange lister hos danske birdere. Atlantisk Skråpe var tidligere lumpet med Scopolis Skråpe, og var kendt som Kuhls Skråpe med over 50 fund. På netfugl kan oversigten over disse fund nu findes under fundinfo for Atlantisk Skråpe. Efter at Kuhls Skråpe blev splittet i de to svært bestemmelige arter Atlantisk og Scopolis (læs artiklen Hovedrengøring af Det borende X), blev stort set alle tidligere fund af Kuhls Skråpe nu til fund af Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe – og dermed til fund af ubestemte fugle, de såkaldte skråsteger. Alle kryds, som tidligere var af Kuhls, men nu er godkendt som Atlantisk/Scopolis er derfor i direkte modstrid med krydsreglerne, da man ikke kan krydse ubestemte fugle, og selvfølgelig ikke kan krydse fund Atlantisk Skråpe som ikke er godkendt.
I øjeblikket har 134 personer krydset Atlantisk Skråpe på deres DK-liste på Netfugl, men kun 22 af disse krydser gælder godkendte fund, mens de resterende krydser gælder fund, som nu er godkendt af SU som ubestemte Atlantisk/Scopolis Skråpe.

3. Fejlkryds af Sibirisk Bynkefugl (Saxicola maurus) ses på rigtig mange lister. Efter at Stejnegers Bynkefugl (Saxicola stejnegeri) blev splittet fra, er samtlige 45 danske fund af ”sibirisk bynkefugl” nu kategoriseret som ubestemte Sibirisk Bynkefugl/Stejnegers Bynkefugl, hvilket gør, at de ikke kan krydses på artslisten. Der er dog to fund af Sibirisk Bynkefugl af racen ssp. hemprichii (Kaukasus-bynkefugl) fra henholdsvis Skagen 18-19/5 2003 og Svaneke 11/5 2016. Denne form, som bl.a. kendes på den stenpikker-agtige haletegning, er dermed den eneste race af Sibirisk Bynkefugl på den danske liste og dermed de eneste fund som kan krydses. Sibirisk Bynkefugl kan dermed kun krydses hvis man har set en af hemprichii-fuglene, da alle andre fund regnes nu som skråstreger.

Konsekvensen af at krydsreglerne hverken følges eller håndhæves, er at man på mange DK-lister, men ikke alle, er nødt til at trække op til 2 krydser fra. Men da det ikke gælder alle lister, er det umuligt at holde styr på klassementet.


DK-kryds på Club300.dk

Club300.dk har gennem de seneste år kørt opdaterede krydslister, hvor man kan føre sin officielle DK-liste, og alle de private lister man har lyst til. Det har ført til at nogle nu krydser kun på Club300.dk, andre bliver på Netfugl og atter andre krydser (mere eller mindre konsekvent) på begge hjemmesider.

Problemerne på med krydserne på Club300.dk er at der stadig er endel der har krydset Sibirisk Bynkefugl, selvom at flere af brugerne ikke har set en af de to SU-godkendte hemprichii-fugle, hvilket vi håber der snart vil blive rette op på. Der er i alt 91 der har krydset arten på Club300.dk, listen kan ses club300.dk/xlists.php af disse er det omkring 10 der er lovlige.

Og alt dette har givet et værre roderi, som denne artikel gerne skulle bringe styr på! Først kommer et overblik over landets absolutte toplistere. Det skal på forhånd beklages at der kun var kræfter til at skrive om top10, men ellers bliver det altså for mange.


Top 10 på Netfugl og Club300

Her kan man se de to DK-klassementer, som føres i øjeblikket. Som det kan ses på de to udsnit, er det tydeligt at ingen af listerne viser det reelle klassement. Flere personer findes kun på den ene eller anden liste, og nogle af listerne er ikke blevet opdateret i årevis. Læg dertil at der skal trækkes et forskelligt antal krydser fra alle listerne på Netfugl, så bliver forvirringen total.


Netfugls Top 10 (den 29. december 2018)

 

Club300.dk’s Top 10 (den 29. december 2018)

 

Gennemgang af krydslister for personerne i de to Top10
For at få det korrekte overblik, skærer vi helt ind til benet, og lader DK-klassementet bestå af lister udelukkende med kryds af SU-godkendte fund og arter fra Danmark. Det vil sige at endnu ikke godkendte fund (selvom de er sikkert artsbestemt og bare venter på godkendelse) ikke medtages. Dermed følger at Gulbrynet Værling og Stillehavslom for nuværende må udelades af krydslisterne, da den endnu ikke er godkendt. Desuden må andre fund af SU-arter, som endnu ikke er godkendte af SU også udlades. Det omhandler de endnu ikke godkendte fund af fx Lille Sejler, Armensk Måge og Snefinke. 

 

 Jørgen Munck Pedersen

Jørgen Munck Pedersen på twitch efter Hvidkindet Værling, Hønen på Fanø, den 13. oktobe 2016 (Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe)
 

Netfugl: 443 arter. Listen indeholder ulovlige kryds af Atlantisk Skråpe, Mandarinand og Lille Tårnfalk. Kryds af Gulbrynet Værling og Stillehavslom udelades da fundene er under behandling hos SU. Krydset af Sibrisk Bynkefugl gælder fundet af Kaukasus-Bynkefugl i 2003 og er derfor fuldt lovligt.
Hans artstotal er derfor 443-5 = 438 DK-arter!


Rolf Christensen

Rolf Christensen, Grenen 14. maj 2017 (Foto: Rasmus Strack)

Netfugl: 439 arter. Listen indeholder har ulovlige kryds af Atlantisk Skråpe og Mandarinand. I øvrigt kan det nævnes at Rolf Christensen har krydset et fund af Lille Sejler, som i skrivende stund endnu ikke er sendt til behandling hos SU. Det kryds udelades også i denne gennemgang, sammen med krydset af Gulbrynet Værling og Stillehavslom. Han ønskes held og lykke med en godkendelse af de fine fund. Krydset af Sibrisk Bynkefugl gælder et fund, som nu regnes for en sp., men det vides med sikkerhed at han så Kaukasus-Bynkefugl i Skagen i 2003, og krydset beholdes derfor. 
Hans artstotal er derfor 439-5 = 434 DK-arter!


Tim Hesselballe Hansen

Tim Hesselballe Hansen på lusk på Mandø den 30. april 2016 (Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe)

Club300.dk: 438 arter. Listen indeholder ingen ulovlige kryds. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundet er under behandling hos SU. Krydset af Sibrisk Bynkefugl gælder fundet af Kaukasus-Bynkefugl i 2003 og er derfor fuldt lovligt. I øvrigt kan det nævnes at Tim så den Armenske Måge, som blev fundet på Grønningen i Blåvand den 4. maj 2017, og som i øjeblikket er indsendt til SU og er under behandling. Han har dog endnu ikke krydset fundet, men ønskes held og lykke med en godkendelse af det fine fund. 
Hans artstotal er derfor 438-2 = 436 arter!
 

Michael Mosebo Jensen

Michael Mosebo Jensen under twitch af Tyndnæbbet Måge ved Fiilsø, den 27. maj 2014 (Foto: Tim Hesselballe Hansen)
 

Netfugl: 433 arter. Listen indeholder har ulovlige kryds af Atlantisk Skråpe og Mandarinand. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundene er under behandling hos SU. Krydset af Sibrisk Bynkefugl gælder et fund, som nu regnes for en sp., men det vides med sikkerhed at han så Kaukasus-Bynkefugl i Skagen i 2003, og kryddset beholdes derfor.
Hans artstotal er derfor 433-4 = 429 arter!

Club300.dk: 431 arter. Listen indeholder ingen ulovlige kryds. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundene er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor 431-2 = 429 arter!

 

Henrik Knudsen

Henrik Knudsen ser efter Grøn Sanger i Blåvand, den 27. maj 2015 (Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe)

Club300.dk: 429 arter. Listen indeholder ingen ulovlige kryds. I øvrigt kan det nævnes at det var Henrik Knudsen som fandt den Armenske Måge på Grønningen i Blåvand den 4. maj 2017, og som i øjeblikket er indsendt til SU og er under behandling. Han har også en Eleonorafalk til behandling hos SU og venter ligesom resten af os på at Stillehavslom bliver godkendt. Han har ikke krydset fundene, men ønskes held og lykke med en godkendelse af de fine obs.
Hans artstotal er derfor: 429 arter!

 

John Kyed

John Kyed som alletiders chum-master under havfugletur til Det Gule Rev, 16. august 2015 (Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe)

Club300.dk: 429 arter. Listen indeholder ingen ulovlige kryds. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundene er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor: 429-2 = 427 arter!

 

Freddy S. Hansen

Freddy S. Hansen hviler sig under et ørne-twitch til Bornholm, den 3. august 2013  (Foto: Ib Jensen)

Netfugl: 425 arter. Listen indeholder ulovlige kryds af Atlantisk Skråpe, Mandarinand og Sibirisk Bynkefugl. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundet er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor: 425-5 = 420 arter!

 

Poul Ulrik

Poul Ulrik, i festligt lag, her med sin kone. Holte 18. september 2017 (Foto: Rasmus Strack)
 


Netfugl: 426 arter. Listen indeholder ulovlige kryds af Atlantisk Skråpe, Mandarinand og Sibrisk Bynkefugl. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundene er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor: 426-5 = 421 arter!

 

Andreas Bruun Kristensen

Andreas Bruun Kristensen under twitch af Hvidkindet Værling på Hønen, Fanø, den 13. oktober 2016 (Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe)

Netfugl: 418 arter. Listen er ikke opdateret siden kryds af Mellemflagspætte i 2013, men det vides at han har fået 14 nye kryds siden da: Dværghejre, Sortbrynet Albatros, Tajgasædgås, Ådselgrib, Slagfalk, Bartramsklire, Taigapiber, Sibrisk Jernspurv, Grøn Sanger, Sinkiangløvsanger, Hvidkindet Værling, Pileværling, Jomfrutrane og Stejnegers Bynkefugl. Listen er blevet opdateret siden på Club300.dk. Listen indeholder et ulovligt kryds af Atlantisk Skråpe. Han har også set Gulbrynet Værling og Stillehavslom, men da de ikke er krydset udgår de af regnestykket, da de jo ellers skulle være trukket fra totalen fordi de stadig er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor: 418-1+14 = 431 arter!

Club300.dk: 423 arter. Listen indeholder ingen ulovlige kryds. Listen her er ikke blevet opdateret siden 2016, selvom det med sikkerhed vides at han har krydset siden da. Følgende mangler endnu at blive krydset: Ådselgrib, Jomfrutrane, Slagfalk, Grøn Sanger, Sibirisk Jernspurv, Hvidkindet Værling, Stejnegers Bynkefugl, Taigasædgås, Gulbrynet Værling og Stillehavslom. Gulbrynet Værling og Stillehavslom er stadig under behandling af SU, hvorfor de undlades.
Hans artstotal er derfor: 423+8 = 431 arter!

 

Morten Bentzon Hansen

Morten Bentzon Hansen i solen på Christiansø, den 19. oktober 2012 (Foto: Tim Hesselballe Hansen)

Netfugl: 423 arter. Listen indeholder ulovlige kryds af Mandarinand og Sibirisk Bynkefugl. Listen er ikke blevet opdateret siden 2013, selvom det med sikkerhed vides at han har krydset siden da. Følgende arter mangler som minimum at blive krydset: Tyndnæbbet Måge, Dværghejre, Sortbrynet Albatros, Grøn Sanger, Sinkiangsanger, Sibirisk Jernspurv, Slagfalk, Hvidkindet Værling, Tajgasædgås og Stejnegers Bynkefugl. Han så også Gulbrynet Værling og Stillehavslom, men da fundene endnu ikke er godkendt af SU tælles arten ikke med.
Hans artstotal er derfor 423-2+10 = 431!

 

Sakari Kauppinen

Sakke th. flankeret af ungdommen, Bornholm 3. november 2018 (Foto: Rasmus Strack)


Netfugl: 423 arter. Listen indeholder ulovlige kryds af Mandarinand og Atlantisk Skråpe. Til gengæld mangler han at krydse Slagfalk, Lattermåge, Taigasædgås, Lille Gulbug og Stejnegers Bynkefugl selvom han vides med sikkerhed at have set (og dermed krydset) arterne. Han så også Gulbrynet Værling og Stillehavslom, men da fundene endnu ikke er godkendt af SU tælles arten ikke med.
Hans artstotal er derfor: 423-2+5 = 426 arter!

Club300.dk: 421 arter. Listen indeholder ingen ulovlige kryds. Til gengæld mangler han at krydse Slagfalk, Lattermåge, Taigasædgås, Lille Gulbug og Stejnegers Bynkefugl selvom han vides med sikkerhed at have set (og dermed krydset) arterne. Han så også Gulbrynet Værling og Stillehavslom, men da fundene endnu ikke er godkendt af SU tælles arten ikke med.
Hans artstotal er derfor: 421+5 = 426 arter!

 

Søren K. Gjaldbæk

Søren K. Gjaldbæk (i midten) sammen med Erhardt E. Ecklon (venstre) og Tim Hesselballe Hansen (højre).
Dovns Klint, 30. april 2014 (foto: SKI)

 

Club300.dk: 421 arter. Listen indeholder ingen ulovlige kryds, mens der mangler kryds af Slagfalk, Tajgasædgås og Gråsejler. Han har desuden set både Gulbrynet Værling og Stillehavslom, men de er ikke krydset og da de begge er under behandling ændrer det ikke på artstotalen. 
Hans artstotal er derfor: 421+3 = 424 arter!

 

Jens Lind

Jens Lind, Skagen 28. april 2018 (Foto: Freddy S. Hansen)


Netfugl: 427 arter. Listen indeholder et ulovlige kryds af Atlantisk Skråpe og Sibrisk Bynkefugl. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundene er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor: 427-4 = 423 arter!

 

Ib Jensen

Ib Jensen efter vellykket twitch af Hvidkindet Værling på Hønen, Fanø, den 13. oktober 2016 (Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe)

Netfugl: 425 arter. Listen indeholder ulovlige kryds af Atlantisk Skråpe, Mandarinand og Sibirisk Bynkefugl. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling, Stillehavslom og Eleonorafalk da fundene er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor: 425-6 = 419 arter!

 

Steffen Nielsen

Steffen Nielsen, Bøtø 27. juli 2016 (Foto: Freddy S. Hansen)
 


Netfugl: 426 arter. Listen indeholder ulovlige kryds af Mandarinand, Sibrisk Bynkefugl og Atlantisk Skråpe. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundene er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor: 426-5 = 421 arter!

 

Ole Amstrup


Netfugl: 427 arter. Listen indeholder et ulovligt kryds af Sibirisk Bynkefugl. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundene er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor: 427-3 = 424 arter!

Club300.dk: 427 arter. Listen indeholder et ulovligt kryds af Sibirisk Bynkefugl. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundene er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor: 427-3 = 424 arter!

 

Anders Søgaard

Anders Søgaard Nielsen under en pause på PGW på Mandø, den 28. september 2014 (Foto: Tim Hesselballe Hansen)

Netfugl: 425 arter. Listen indeholder ulovlige krydser af Mandarinand, Sibirisk Bynkefugl og Atlantisk Skråpe. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundene er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor 425-5 = 420 arter!

Club300.dk: 419 arter. Listen indeholder et ulovligt kryds af Sibirisk Bynkefugl, mens der mangler et kryds af Taigasædgås, Lille Gulbug og Slagfalk. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling da fundet er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor 419-2+3 = 420 arter!
 

Henrik Kristensen

Henrik Kristensen efter på Grønningen i Blåvand efter fund af Gærdesanger, ssp. halimondendri, den 6. november 2011 (Foto: Tim Hesselballe Hansen)

Netfugl: 415 arter. Listen er ikke blevet opdateret siden 2013, selvom det med sikkerhed vides at han har krydset siden da. Årsagen skyldes at listen nu føres og opdateres på Club300.dk.

Club300.dk: 425 arter. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundene er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor 425-2 = 423!

 

Rasmus Strack

En glad Rasmus Strack efter fund af Sibrisk Hjejle på Mandø, den 15. maj 2016 (Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe)

Club300.dk: 424 arter. Listen indeholder ingen ulovlige kryds. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling og Stillehavslom da fundene er under behandling hos SU.
Hans artatotal er derfor: 424-2 = 422 arter!

 

Jimmy Skat Hansen

Jimmy Skat Hansen under havefugletur til Det Gule Rev, den 16. august 2015 (Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe)

Netfugl: 361 arter. Listen er ikke blevet opdatere siden 2013, selvom det med sikkerhed vides at han har krydset siden da. Årsagen skyldes at listen nu føres og opdateres på Club300.dk.

Club300.dk: 422 arter. Listen indeholder et ulovligt kryds af Sibirisk Bynkefugl, men mangler et kryds af Taigasædgås. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling da fundet er under behandling hos SU. Desuden vides han at have set Stillehavslom og Slagfalk, men har endnu ikke krydset arterne på hans liste. Da fundede desuden er til behandling hos SU udgår de af regnskabet. 
Hans artstotal er derfor: 422-2+1 = 421 arter!

 

Sune Jepsen

 

Netfugl: 425 arter. Listen indeholder ulovlige kryds af Atlantisk Skråpe, Mandarinand og Sibrisk Bynkefugl. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling, Stillehavslom og Slagfalk da fundene er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor: 425-6 = 419 arter!

Club300.dk: 422 arter. Listen indeholder et ulovligt kryds af Sibirisk Bynkefugl, men mangler et kryds af Tajgasædgås. På hans krydsliste udelades Gulbrynet Værling, Stillehavslom og Slagfalk da fundene er under behandling hos SU.
Hans artstotal er derfor: 422-4+1 = 419 arter!

 

Det endelige DK-klassement

Og hermed kan det endelige korrekte DK-klassement røbes!

Nummer Navn Total Mulige kommende X'er
1 Jørgen Munck Pedersen 438 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
2 Tim Hesselballe Hansen 436 Stillehavslom, Gulbrynet Værling, Armensk Måge
3 Rolf Christensen 434 Stillehavslom, Gulbrynet Værling, Lille Sejler
4 Andreas Bruun Kristensen 431 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
4 Morten Bentzon Hansen 431 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
6 Michael Mosebo Jensen 429 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
6 Henrik Knudsen 429 Stillehavslom, Eleonorafalk, Armensk Måge
8 John Kyed 427 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
9 Sakari Kauppinen 426 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
10 Ole Amstrup 424 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
10 Søren Gjaldbæk 424 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
12 Jens Lind 423 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
12 Henrik Kristensen 423 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
14 Rasmus Strack 422 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
15 Steffen Nielsen 421 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
15 Poul Ulrik 421 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
15 Jimmy Skat Hansen 421 Stillehavslom, Gulbrynet Værling, Slagfalk
18 Freddy S. Hansen 420 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
18 Henrik Højholm 420 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
18 Anders Søgaard 420 Stillehavslom, Gulbrynet Værling
21 Ib Jensen 419 Stillehavslom, Gulbrynet Værling, Eleonorafalk
21 Sune Jepsen 419 Stillehavslom, Gulbrynet Værling, Slagfalk

 

Rettelser til ovenstående modtages meget gerne! 
Artikel vil blive opdateret ved henvendelse om rettelser og misforståelser. 

 

Sendt 29-12-2018 Kl. 21:03
Jakob Engelhard

 Fedt arbejde RS.

Hvis man er lidt forvirret over navne, arter, racer, så hjælper det ikke at gå ind på dofbasen.

Det ville være rart hvis dofbasen fik justeret Sortbynkene, så man kan rette indtastningen af Gedserfuglen til Stejnegers Bynkefugl. 

Sendt 29-12-2018 Kl. 21:21
Webredaktionen Web

En rettelse er allerede kommet ind, Sakke har set Sibirisk Bynkefugl, den i Skagen i 2003 og går derfor på 426.

Mvh RS / Webred

Sendt 30-12-2018 Kl. 10:06
Rasmus Strack

Så kom Henrik Højholm også på en opdateret liste med 422 arter, hvilket bliver til 420 ind til SU har behandlet Gulbrynet Værling og Stillehavslom.

Sendt 30-12-2018 Kl. 10:36
Sigrid Kistrup Ilsøe

Så har jeg opdateret klassementet med de nyeste tal for Sakke og Højholm!

Er der i øvrigt nogen der ved hvor Finn & Lone ligger i klassementet?
Jeg ved ikke om de er helt oppe i Top20, men de synes at være tilstede til stort set alle hits, så måske?

SKI

Sendt 03-01-2019 Kl. 13:16
Henrik Højholm

Argggh....havde snydt “lidt” med Gærdeværling, så du må hellere nedskrive mig med een ;-)

Sendt 04-01-2019 Kl. 08:30
Ole Zoltan Göller

 Cool arbejde - styr på sagerne!

Sendt 04-01-2019 Kl. 11:55
Jørgen Munck

 Der er ikke ikke "styr" på en skid, det sørger SU bla.a. på med besynderlige afgørelser, såsom at at gætte på at den Atlantiske Skråpe ved Bratten Strand 14 dage senere blev set ved Frederiksia og godkendelse af obs. af Orientsejler fra Mandø grundet at efterspurgte foto af Mursejler med hvid overgump, først blev tilsendt en uge efter godkendelsen. Så nu mangler vi bare at en håbløs obs. af en mulig Lille Sejler, reelt set af een person(SU-medlem), helt usædvanligt allerede oprettet som art på Netfugl(af SU-medlem) og rost til skyerne på Pandion(af SU-medlem), reelt set i ca. 12 sek i "se-noget afstand".

Ps. Da SU åbenbart mener at de er så "synske" m.h.t. Skråper vil jeg foreslå at de underretter det Svenske SU om at der er set en sikker Atlantisk Skråpe i Sverige, da der dagen før Skråpen blev set ved Bratten Strand blev set ubestemt ved Svenskekysten.

Det eneste der trøster en er at denne side har en meget begrænset læserskare, så det er Netfugl folk i almindelighed læser.     

Sendt 04-01-2019 Kl. 13:15
Rasmus Strack

Kære Jørgen

der er så mange fejl i det du skriver at jeg næsten syntes det er synd for dig, hvis dette vikeligt er sådan du er oplyst er du blevet fejloplyst i en grad jeg ikke kan forstå.

Jeg var selv med til at godkende den Atlantiske skråpe fra tre steder på den jyske østkyst i 2012. Set med SU-øjne er det rimeligt at antage at der er tale om samme fugl fra alle tre lokaliteter, da fuglen havde en noget særpræget opførsel og desuden bestemt havde ting i beskrivelserne der godtgjorde godkendelsen.
Havde vi i SU valgt kun at godkende fuglen fra Bratten strand som Atlantisk og de andre som ubestemte ville det i mine øjne se spøjst ud.

Med hensyn til Orientsejleren fra Mandø tager du fejl, her havde SU set mange billeder af sejlere med mere eller mindre hvidt på overgumpen, og vi havde også set fotos af fuglen fra Findland, som vel er den du hentyder til?
SU valgte at godkende Orientsejleren da der dagen før på den tyske ø Mellum (ca. 175 km syd for Mandø) var set en Orientsejler der dragtmessigt passede perfekt på Mandø-fuglen. Det blev endvidere vurderet at en Mursejler ikke kunne have de proportioner og tegninger som fuglen fra Mellum og Mandø havde.

Og med hensyn til den Lille sejler, åhh akkk, hverken TEO eller RoC sidder pt. i SU så den er helt gal. At HHN skriver som han gør i en meget fin artikkel på Pandion pandion.dof.dk/artikel/ny-art-landet-lille-sejler-over-skagen, skyldes helt sikkert at han er ansat af DOF til at skrive der, og så skyldes glæden helt sikkert at HHN (som jeg) er meget glad for feltnoter, det er vel egentligt det han roser som jeg læser det.

At denne side har en meget begrænset læserskare må stå helt for din egen regning, men jeg kan da fortælle dig at den læses af mange, denne her artikel er allerede læst flere end 1500 gange, og jeg ved at den er læst i både Sverige og Norge også, så helt så begrænset er læserskaren nok ikke :-)

Med venlig hilsen
Rasmus Strack

 

Sendt 04-01-2019 Kl. 22:32
Jørgen Munck

Hvem der i øjeblikket sidder i SU er utroligt svært at finde ud af, da det er Tordenskjolds soldater som pendler ud og ind, jeg var oven i købet sammen med ham i sensommeren. Resten kommer direkte fra soldaterne.

Når folk mister tilliden til ovennævnte afgørelser m.m. starter anarkiet som det ses.   

Sendt 05-01-2019 Kl. 07:33
Tim Hesselballe Hansen

Hej Jørgen,

Selvom det er "utroligt svært " at finde ud af, har jeg fundet en liste over SUs medlemmer: www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/sjaeldenhedsudvalget/sjaeldenhedsudvalgets-medlemmer Der er fem, der har siddet der før, og der er fem nye medlemmer.

Det lyder i øvrigt spændende, at du har været sammen med Tordenskjold i sensommeren. Fortæl, fortæl!

 

Sendt 05-01-2019 Kl. 17:04
Lars Tom-Petersen

Fin og redelig gennemgang. Krydslisterne skal selvfølgelig basere sig på SU-godkendte fund, herunder seneste splits m.m. Derfor hænger liste-diskussionen og SU-diskussionen på en sjov måde tæt sammen. Hvilket også fremgår af Jørgens indlæg. Derfor lige et par kommentarer til begge dele: 

At samle på DK-kryds er en sjov leg for store drenge. Modsat SU-systemet, som er for alvor. SU's beslutninger skal kunne bruges i mere seriøse og videnskabelige sammenhænge.

At ligge i TOP-20 i DK-klassementet kræver ikke NØDVENDIGVIS gode evner til bestemmelse af fugle. De væsentligste kvalifikationer er - lidt hårdt tegnet op - villighed til at ændre planer meget hurtigt og villighed til at køre langt i bil. At TOP20 så også er fyldt med dygtige feltornitologer (for de personer, jeg kender), skader selvfølgelig ikke chancerne for at stige til tops. 

Det er værd at huske, at mange slet ikke deltager i legen. En anden TOP20 fås ved at kigge på DOF-basens oversigt over personer med flest indtastninger og flest arter for hvert år. Det fortæller selvfølgelig intet om, hvor man ligger i DK-X-sammenhæng. Her finder vi år efter år en række af landets mest aktive og dygtige feltornitologer. Ingen navne skal nævnes her. Blandt de mest aktive bidragydere gennem en årrække er der kun ganske få, der har offentlige DK-lister på netfugl eller club300. Jeg ved ikke, hvor mange arter de har set i Danmark. Flere må dog ligge over 400 arter. En af de få, der har en synlig DK-liste på netfugl, har ikke opdateret sin liste siden 2016, hvor han lå på 411 arter.  

At man kan blive ked af det eller vred over SU-beslutninger er forståeligt. Jeg har selv været der. Men det bliver en pestilens, hvis vreden bunder i frustration over ens placering på en dybest set ligegyldig DK-liste. De, der af forskellige grunde er vrede på SU, mangler at give et kvalificeret bud på et alternativ.          

Sendt 05-01-2019 Kl. 17:17
Jørgen Munck

 Iøvrigt en udemærket artikel til teamet i Fredericia

Sendt 09-01-2019 Kl. 12:47
Jørgen Munck

 Hej Rasmus

Du skrev på Facebook at grunden til at ovennævnte Skråpeiagtagelser blev bedømt til samme individ var en besønderlig ens adfærd?, kunne du præcisere hvori denne består?. Det jeg har hørt er at ved Bratten strand lå Skråpen og plaskede i havet ca. 50m fra en badende Norsk fuglekikker, da Palle så den ved Limfjordens udmunding trak den forbi og ved Vejlefjordens udmunding lå den ca. 2 km ude på midten.

Ps. Sad både THH og ASF i SU på det tidspunkt? 

Sendt 09-01-2019 Kl. 16:08
Jørgen Munck

Jeg undrer mig over, efter at have tjekket flere gange, at jeg på Netfugl har 443 arter med Mandarinand og på min skjulte liste på Club 300 har 443 arter uden Mandarinand, så der må være en fejl et eller andet sted 

Sendt 09-01-2019 Kl. 16:52
Rasmus Strack

Hej Jørgen

ingen kan jo se din liste på Club300 da den jo som du siger er skjult, så jeg kan ikke fortælle dig hvor din fejl ligger. Gør din liste offentlig så kan jeg hjælpe dig.
Da vi lavede udregningen af dine DK-arter blev den lavet ud fra din liste på Netfugl, og så har vi fjernet de krydser der ikke lever op til regnerne, samt de der endnu ikke er godkendt af SU. Skulle der være en fejl på din netfugl liste vi ikke har opdaget, så retter vi gladeligt :-)

Jeg kan helt ærligt ikke huske hvem der sad i SU da sagen blev behandlet, men jeg kan garantere dig at ingen der så fuglen har deltaget i debatten og har ej heller stemt når vi kom dertil!

Sendt 09-01-2019 Kl. 17:15
Rasmus Strack

Hej Jørgen

nu fik jeg lige fundet din skjulte liste på Club300, her kan jeg se at du har set to mega værlinger i Skagen 01/05-2018, det er nok her fejlen ligger skulle jeg mene :-)

Men gør dog din liste offentlig her på Club300, der er da ingen grund til at skjule den, eller hvad?

 

Sendt 09-01-2019 Kl. 17:37
Jørgen Munck

 Hej Rasmus

Super nu kan jeg også se den , tak for det.

Mvh. 

Sendt 09-01-2019 Kl. 20:45
Tim Hesselballe Hansen

Hej Jørgen,

Jeg svarer lige på dit spørgsmål til RS vedr. den Atlantiske Skråpe i 2012.

Du skriver: "...da Palle så den ved Limfjordens udmunding trak den forbi".
Det er jo ikke rigtigt - den var der i 4 timer og forsøgte desuden at trække ind i/mod Limfjorden. Da den rastede i 2 dage ved Trelde Næs, forsøgte den i øvrigt også at trække ind i Vejle Fjord. Udover denne tripel-obs er der kun ét fund af "Kuhls" nogensinde på den jyske østkyst.

Jeg sad i SU dengang, og som det kan læses andetsteds på c300, var jeg ikke med i diskussionen vedrørende genganger eller ej. ASF sad ikke i SU, og han så vist heller ikke fuglen, så der er ingen grund til at blande ham ind i dine konspirationsteorier.

THH

 

Sendt 09-01-2019 Kl. 22:31
Jørgen Munck

 Jeg spørger kun til ASF fordi han på et tidspunkt ytrede sig om denne afgørelse på Netfugl mener jeg det var, som han ikke var enig i.

Sendt 10-01-2019 Kl. 06:32
Tim Hesselballe Hansen

Ok, og en rettelse - der er to fund på østkysten, hvis fuglen ved Fredericia/Strib regnes med. Den anden er fra Kysing Næs i 2001.

Ifølge SUs sagsstatus er den Lille Tårnfalk fra Skagen forkastet. Hvad er din historie, Jørgen? Skal man ikke slette sådan noget på Netfugl?

 

Sendt 10-01-2019 Kl. 18:04
Jan Lindgaard Rasmussen

Siden Munken nævner ASF, kan vi måske lige få på plads, at det var en artikel her på siden, (også) omkring krydser. Kan læses her.

Sendt 23-01-2019 Kl. 16:40
Jørgen Munck

 Ja Tim det bedste form for forsvar er jo angreb, men jeg venter på at Frank og dig skal gøre som Ib og slette phyllen som IKKE er set siden frokost iflg. Stations-personalet 

Sendt 11-02-2019 Kl. 20:50
Sigrid Kistrup Ilsøe

Et opdateret DK-klassement efter Steppetornskade er blevet degraderet af IOC til race af Stor Tornskade. Derved mistede næsten alle et DK-kryds, bortset fra Henrik Kristensen og Jimmy Skat Hansen.

Jeg kan ikke finde ud af at lave tabeller i artikelkommentarer - så det bliver et screenshot af excell-arket....

Vi venter spændt på næste SU-møde som finder sted i marts og håber der kommer en række godkendelser af de nye arter for DK :) Så sker der lidt mere i DK-klassementet og vi laver sevfølgelig en ny opdateret version!

SKI

Sendt 12-02-2019 Kl. 07:46
Frank Desting

 Undskyld, men hvor er det dog en komplet ligegyldig liste! 

Sendt 12-02-2019 Kl. 17:42
Morten Kofoed-Hansen

Hvorfor i alverden bruger du så tid på at læse og kommentere den, Frank.

Sendt 12-02-2019 Kl. 20:26
Frank Desting

 Pas du dine Sildemåger eller gå ind på 'cheferne i felten', Morten! 

Sendt 12-02-2019 Kl. 21:47
Henrik Højholm

Det var dog er par uanmindeligt  negative kommentarer fra dig Frank!

Er du blevet en sur gammel mand, som os andre ;-)

Kom nu, livet er slet ikke så slemt, og lad os så vidt muligt bevare den positive tone på club300.

Hvis noget ikke falder i ens smag, kan man da bare ignorere tråden, så er der plads til mange forskellige emner og tråde her på club300.

 

Sendt 12-02-2019 Kl. 21:51
Jan Lindgaard Rasmussen

 Hej Frank. Du har selvfølgelig ret til din mening om LISTEN. Vi forventer imidlertid, at du snakker pænt til andre her på siden, hvilket du ikke gør i din sidste kommentar. Jeg håber indtil videre, at din kommentar preller af på MKH's benhårde brystkasse, men jeg ville nok have slettet den, hvis den var stilet til andre.

Der findes efter sigende over 100 mio aktive internetsider, så det må være muligt at finde noget et eller andet sted, der IKKE opleves ligegyldigt. Som den sladdervorne og nysgerrige type jeg er, finder jeg listen umådeligt relevant! Jeg skal imidlertid undlade at skrive på de 99999999 andre sider, at deres site er ligegyldigt. VH Jan.

Sendt 12-02-2019 Kl. 22:35
Morten Kofoed-Hansen

 MKH har en stenhård, om end ikke verdens bredeste, brystkasse.

Cheferne i felten er fantatisk hjemmeside, med mange gode bestemmelsesartikler og  tur-rapporter.

FDe står for 30% af Nordsjællands adulte vintersildemåger(formoder du hentyder til verserende DKUsag, selvom det er noget der bør holdes internt....men nuvel, vi kan da tage den slags op i plenum (læs nedenfor) .

Har konfereret med 150 års felterfaring hos diverse sjællandsbirdere der aldrig har oplever fænomet i januar.

FDe er i DKtoppen mht  til at finde overflyvende hortulaner i KBH, augustsilkehaleflokke, oktober-småspoveflokke, markpiberei toppen af træer og han der den eneste nogensinde der har hørt en syngende fluesnapper om efteråret. Han er MEGACHEF og vi vil gerne lære hvordan han gør.

Frank, jeg er ked af at skulle debatere på dette niveau, men jeg håber at jeg bare en lille smule har lært dig at tænke før du skriver.

De allerbedste hilsner

Morten

(endelig en ond debat som i de gode gamle dage)

Sendt 13-02-2019 Kl. 06:57
Frank Desting

 Morten, jeg er også én af de mest aktive birdere i Københavnsområdet, og har været det i mange år.

En lille del af mine gamle observationer i DOFbasen kan godt være til diskussion, men man bliver

vel bedre og bedre med årene, og jeg mener ikke jeg har nævneværdige fejlobs. i DOFbasen de senere

år.

Men ellers kommer DKU jo også efter mig.

Din (og Cheferne i felten = rædselsfuld hjemmeside fyldt med anonyme, mistroiske og perfide indlæg!) mistro er skæmmende!

FDE

Sendt 13-02-2019 Kl. 07:13
Rasmus Strack

Mon ikke jeres snak om adulte vinter sildemåger på sjælland, mistro og cheferne i felten, hører til på en anden tråd om end den er stært underholdende?

Jeg tager da gerne en debat om DKU's arbejde i en anden tråd, der er meget der kan debateres, sager der ikke er blevet sat til behandling og meningen med at DKU går mere efter manden (FDE?) end bolden. Jeg tror dog ikke meget på den Frank, lavede lige en hurtig søgning på dine obs, og jeg mener bestemt ikke du har grund til at føle dig forfulgt.

Nå men lad tråden her handle om DK-listerne og lad os tage alt det andet i en anden tråd.

 

Mvh RS

Sendt 13-02-2019 Kl. 07:15
Henrik Højholm

Hej Morten og Frank,

Gider I tage jeres personlige diskussioner et andet sted en på club300.

Vi gider simpelthen ikke have det personfnidder her!

Basta!

mvh

Henrik Højholm

 

Sendt 13-02-2019 Kl. 07:20
Morten Kofoed-Hansen

Fedt, Frank.

Er du da ikke så meget for perfide indlæg?  Pudsigt.....

Een tilføjelse: Ingen har gjort mere for at fjenre tabuet omkring fejlobs end cheferneifelten. Vi skrev glædeligt om vores egen fejlobs, for ALLE fejlobser. Det hører med til at bestemme fugle og det er ikke så pinligt, som alle går og gør det til. Jeg er stolt af min syngende Høgeugle i fr.dLundskov.

Det hører også med at man med årene bliver klogere og skal revurdere ældre obs, hvis man da ikke lige har dokumentation, der beviser at bestemmelsen var god nok. I eget tilfælde er det desværre ikke så ofte ifm. med f.eks. mine gamle obs af Lundsangere i Vaserne osv, så de røg ud med badevandet.

 

mvh Morten

Sendt 13-02-2019 Kl. 07:49
Frank Desting

Ud af mine i alt  179.046 obs. i DOFbasen, og det er mange (!), har jeg 'kun' 19 obs., enten forkastet eller til vurdering i DKU,

og det synes jeg faktisk ikke er særlig mange...

Så jeg føler mig ikke forfulgt....

Men med SÅ mange obs., vil der selvfølgelig være nogle fejlobs. ind imellem, det kan ikke undgåes.

Især blandt de ældre obs.

Deri er jeg helt enig, Morten.

Jeg mener dog godt man kan tage observatørens erfaring med når man validerer i DKU.

Mht. Cheferne i felten kan jeg oplyse, at jeg ikke har læst bloggen i rigtig mange år, men jeg husker bloggen som yderst ubehagelig og negativ, med anonyme og perfide indlæg, og nedgøren af andres observationer på en meget ubehagelig måde, siden har jeg ikke været inde på bloggen.

Men nu tilbage hvad tråden handler om, DK-listerne.

Vh

Frank

 

 

 

 

Sendt 13-02-2019 Kl. 08:55
Henrik Højholm

 Frank og Morten

STOP !!!

Find et andet sted og slå hinandeni hovedet end på club300!!!

Sendt 13-02-2019 Kl. 16:11
Morten Kofoed-Hansen

Nu ikke sådan en lyseslukker, HHø. Denne debat handler om meget mere end Franks sildemåger og mig, i sidste ende nemlig om troværdige lister.  D'herrer Jørgen og Tim tog fat på problematikken længere op i denne tråd - hvornår bør man sluge sin stolthed og sige: pyt med den fugl, lige gyldigt hvor sikker man var på id? Nu er en peditessesag omkring nogle sildemåger således blevet allemandseje fordi hverken Frank eller jeg ville sluge vores stolhed og stikke piben ind. Det ville også have været kedeligt. 

I både SU og DKU er læssevis af sager der endt i konflikt, fordi brugerne var for stolte til at acceptere at deres fund ikke var ordentligt dokumenteret til at indgå i officiel data. Jeg var selv rigtig sur på SU engang, men kan idag godt se at deres beslutninger nok var rigtige.

Mange glemmer at DOFs kvalitetssikringsinstanser IKKE fortæller folk om de har set en given art, men blot om fundet er veldokumenteret nok til at figurere officielt.

Så er der listerne og det er jo noget skidt, for der er ikke noget kvalitetssikringsorgan til at fortælle hvem, der var tilstede og faktisk så en given fugl. Her er det  op til den enkeltes samvittighed og fornuft hvornår man måske skal sluge sin stolthed (og sit X). I hvert fald i England er der folk, der har dedikeret deres liv til fuglene, der ikke længere bliver taget seriøst, fordi stolthed og ærekærhed stod i vejen for at indrømme fejl. Sker det også herhjemme? Vil man gerne Xe hvad som helst af og have mange arter, eller være grundig med sine data og blive husket for at være en virkeligt pålidelig birder med en skinnende ren liste? Personligt ved jeg godt hvad jeg helst vil huskes for, men min (fugle)liste er også patetisk.

Et godt eksempel, jeg ofte bruger ifm med mine elever, der ikke kan acceptere en dom i f.eks. fodbold, er go'e gamle Zinedine Zidane. En højt agtet, superfair fodboldspiller med et pletfrit cCV...lige indtil de sidste minutter af hans afskedskamp for Frankrig, hvor han var for stolt til at kunne sluge en modspillers provokationer, så han stangede ham i brystet. Hvad husker vi Zidane for idag? (vil man som ung knægt helst være kendt som ham der slår, eller som en god, fair fodboldspiller?)

Det er så let at tiltuske sig et X, at hidse sig op over kvalitetssikring eller kalde Xreglerne for åndsvage, hvis de ikke går eens vej. Men hvis man har tilegnet en stor del af sit liv til fuglene, er det lidt ærgeligt, hvis det er det man bliver kendt/husket for.

Tak for en udemærket debat.

 

 

Sendt 13-02-2019 Kl. 20:50
Lars Tom-Petersen

Vel talt, Morten.

Som jeg skrev tidligere i denne tråd: Lister og krydser er en sjov leg for store drenge (og enkelte piger - Undskyld, det glemte jeg i føste omgang!). Men det er ikke det VÆSENTLIGE. 

Vi var ilde stedt, hvis ikke vi havde SU og DKU.     

Sendt 13-02-2019 Kl. 22:19
Sune Jepsen

 Kære frank!

Jeg fårstår ikke en skid, af hvad du siger???

Der er nogle der har brugt tid på at skrive en artikel ! Men den intereresere ikke dig. Tilgenggæld vil jeg meget gerne være fri for dine latterlige dårlige billeder, der minder mig, om min fars begravelse! 

Sendt 14-02-2019 Kl. 07:51
Sigrid Kistrup Ilsøe

Kære Sune, Frank, Morten - og alle jer andre ivrige debattørrer

Det er godt med en livlig diskussion om lister, kryds, obs og troværdighed her på hjemmesiden. Tak for det og fortsæt endelig!

Men debatten skal holdes i en sober tone med fokus på temaet og uden personlige angreb og anden personfnidder.

 

Med venlig hilsen
Sigrid - Moderator på Club300.dk

Sendt 29-03-2019 Kl. 18:08
Sigrid Kistrup Ilsøe

SU er kommet med nyhedsbrevet fra deres seneste SU-møde i Vejlerne i sidste weekend. Læs det her!

Nu er landets første fund af Stillehavslom godkendt! Og dermed får alle i DK-klassementet et kryds!
Selve klassementet ændrer sig ikke.

Og så er det tid til et nyt billede af mit Excell-ark:

Med venlig hilsen Sigrid

Sendt 30-03-2019 Kl. 10:00
Rasmus Strack

Vil det sige at den Armenske måge ikke er behandlet endnu?

Jeg havde forståelsen af at alle eksperter kalder den for tekstbook, lige i øjet, klassisk mv.

Mvh Rasmus

Sendt 09-06-2019 Kl. 19:34
Sigrid Kistrup Ilsøe

Med Lille Rørsanger, Præriemåge og Sibirisk Krikand er det på tide med en opdatering af mit Excell-ark :)

Med Lille Rørsanger fik Munken en længe ventet art, og stillingen indbyrdes mellem top3 bliver dermed den samme, såfremt alle fund godkendes. Hitsene har dermed (endnu) ikke givet rokeringer i toppen af DK-klassementet.

Stort set alle var ved Sneum for at se Sibrisk Krikand, og nu kan vi blot vente spændt på at se hvilken kategori den skal godkendes som. Diskussionen er allerede begyndt under dette billede

Som den eneste i topppen så Bentzon Præriemåge (han fandt den endda - stort tillykke herfra!), og den mangler rigtig rigtig mange af de andre. Det er faktisk vist kun ROC som også har den på sin liste.

I øvrigt trækker det vist en smule ud med godkendelsen af Gulbrynet Værling. Der er vel diskussion om kategoriseringen?

Armensk Måge står på SU's liste over indsendte sager også stadig opregnet som Under behandling.


 

Jeg havde lidt problemer med at finde frem til præcis hvem der faktisk så Sibirisk Krikand. Status for Steffen Nielsen, Poul Ulrik, Freddy Hansen og Anders Søgaard er således ukendt. Hvis nogen ved om de så/ikke så fuglen må de gerne skrive det herinde!

Med venlig hilsen Sigrid

 

Sendt 10-06-2019 Kl. 00:24
Rasmus Strack

Løb ind i Anders Søgaard til aften, og han sagde selv at han ikke så Sibirisk Krikand.

Mere eller mindst lige så spændende er hvem der har været klar og har fået set begge Middelhavsstenpikkere og hvem der er hjemme i Fløjlsænderne, skriv gerne dette på jeres lister

Mvh RS

Sendt 10-06-2019 Kl. 08:45
Sigrid Kistrup Ilsøe

Jeg har også fået at vide at Freddy Hansen ikke så anden, men at Jens Lind og Poul Ulrik har set fuglen :)
Sidstnævnte havde jeg glemt i min sidste opdatering - beklager! Men hvor er det godt at folk er vågne!
Steffen Nielsen er stadig ukendt.

Og så har John Kyed selvfølgelig også Præriemåge på sin liste - han så fuglen i Hirtshals, som ROC også har krydset.
 

Så sidste nye udgave af mit Excell-ark:

SKI

Sendt 10-06-2019 Kl. 09:07
Anders Hammergart

 Jeg var med Steffen ved Sneum den 7. og vi fik ikke set den Sibiriske Krikand.

Sendt 17-07-2019 Kl. 14:54
Sigrid Kistrup Ilsøe

Med godkendelsen af Armensk Måge + fundene af Hvid Pelikan og Gærdeværling lover jeg at der snart kommer en opdatering af mit berømte excell-ark. I øvrigt er alle indsendte fund af Mellemflagspætte nu godkendt (kryds til Sune Jepsen).

Det begynder at blive lidt vanskeligt at have plads til alle de mulige fremtidige krydser, så jeg håber SU også snart for færdigbehandlet Gulbrynet Værling og at finderne (eler andre!) får sendt Lille Rørsanger ind fra Saltholm!

Sibirisk Krikand må vi nok vente lidt på endnu, det er nok et fund der skal diskuteres en smule i udvalget før de kan nå frem til en endelig afgørelse.

Hvid Pelikan og Gærdeværling endnu ikke er sendt ind. Hvem sender Hvid Pelikan ind?
Præriemågen fra Sneum Engsø er sendt ind.

SKI

Sendt 23-10-2019 Kl. 08:33
Rasmus Strack

Gad vide om det ikke snart var ved at være tid til en ny opdate?

Mvh RS

Sendt 23-10-2019 Kl. 10:27
Jan Lindgaard Rasmussen

 Har jeg set rigtigt, når det ser ud til at Hvid pelikan ikke er sendt ind? Jeg ved ikke om jeg er den bedste til at sende fuglen ind, men har dog mine egne billeder. Hvis andre brænder for opgaven eller  vil hjælpe må de meget gerne give besked.

Sendt 23-10-2019 Kl. 15:50
Flemning Lundberg
Godt initiativ, Jan! Hvis du gør det, tager du så ligeledes forekomsten fra Arup Vejle med i indsendelsen? Her var fuglen fra d. 23/6 kl. ca. 19.30 til omkring kl. 8.30 d. 24/6. Forekomsten er beskrevet og fotodokumenteret i DOF-basen.
Sendt 31-10-2019 Kl. 20:41
Sigrid Kistrup Ilsøe

Så prøver vi! Hermed et opdateret DK-klassement! pr. 31-10-2019!

Der er sket en del siden sidst: Gulbrynet Værling er godkendt i kategori A, Gærdeværling er godkendt, Præriemågen er godkendt og Armensk Måge blev godkendt. Desuden blev Sibirisk og Amerikansk Fløjlsand splittet. Der skulle gerne være taget høje for alle disse kryds på den nye liste.

Der er faktisk sket lidt ændringer i klassementet!

Pyh! Der begynder at være mange kommende krydser!

Ingen af årets fund af Lille Rørsanger er endnu sendt ind til SU, hverken fundet fra Saltholm, Gedser eller Blåvand.

Østlig Lundsanger er sendt ind og er under behandling. Det samme gælder fundet af Gråsejler fra Ho. Sibirisk Krikand er også stadig under behandling, mens JLR har lovet at sende Hvid Pelikan ind. Lille Sejler er endnu ikke sendt ind.

Og så er der en række åbne spørgsmål om hvem der har set hvad:
1. Disse mangler Amerikansk Fløjlsand: Steffen Nielsen, Poul Ulrik, Freddy Hansen og Sune Jepsen?
2. Disse mangler Sibirisk Krikand: Sune Jepsen?
3. Disse mangler Hvid Pelikan: Henrik Knudsen, Jens Lind, Poul Ulrik, Sune Jepsen?
4. Var der andre en RS som fik Gråsejler som ny DK-art i år?

De bedste hilsner
Sigrid
 

 

Sendt 01-11-2019 Kl. 15:45
Jan Lindgaard Rasmussen

 MBH er så venlig at klare beskrivelsen af pelikanen, så jeg læner mig tilbage og nyder kampen her på tråden :-)

Sendt 02-11-2019 Kl. 11:28
Sigrid Kistrup Ilsøe

Poul Ulrik har allerede været så god at komme med en række rettelser :)

Så et frisk opdateret DK-klassement pr. 2-11-2019 ser således ud:

Det er fortsat et åbent spørgsmål om Sune Jepsen har Amerikansk Fløjlsand, Sibirisk Krikand og Hvid Pelikan, mens det stadig er uklart om også Henrik Knudsen og Jens Lind så Hvid Pelikan...

I øvrigt kan de nævnes at der for ganske nyligt er blevet lagt en kort artikel op på netfugl, som netop omhandler pelikanen og hvilken kategori den mon ender med at blive proppet i. Desuden slutter netfug-artiklen med en lille bombe: SU genbehandler Hvidkronet Stenpikker ift. kategoriseringen af fuglen i DK. Se artiklen her: Pelikan-notatet anno 2019

 

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home