Club300.dk - Artikler
a
  
Artikler
 
Svane sp. fra Rejsby Enge, 3. marts 2019 04-03-2019 kl. 07:51

 

Uner en tur til SV-Jylland løndag den 3. marts 2019, faldt Tim, Rasmus og jeg over en mærkelig svane. Den græssede i flok på 156 pibesvaner på Rejsby Enge, ca. 300 m øst fra digevejen. Det lignede et bud på en mulig Tundrasvane.

 

Hvordan så fuglen ud?
Fuglen blev opdaget på et meget mørkt næb, som kun havde en mindre gul plet inderst ved øjet. Pletten var helt gult inderst og bliver grynet/sortsnasket længere ude. Granskning af billeder og video viser at næbtegningen synes ens på begge sider af næbbet ud fra videoens kvalitet. Lige lidt gult på højre og venstre side. Det gule går helt ind til øjet – ligner det. Ryggen på næbbet er sort. Næbbet syntes måske i den store ende af et almindeligt Pibesvane-næb, men ikke med synlig ’bule’ på oversiden, som nogle billeder af Tundrasvane viser.

Fuglen var en kende større end Pibesvanerne i flokke. Kroppen lidt større og længere, halsen længere og tykkere. den virkede større, kraftigere og mere pelset/befjeret.

Der er taget billeder og film af fuglen via digiscoping og kvaliteten er derefter. De bedste af billederne lagt ind i bunden af denne artikel, mens filmene gerne skulle komme online senere i aften.

 

Hvad siger litteratur og billeder?
En søgning på Google viser Tundrasvaner med næb i alskens variationer, lige fra det klassiske helt sorte næb eller med kun en lille smal gul stribe under øjet til enkelte fugle mere gult på næbbet end Rejsby-fuglen. Nogle har sort tøjle ind til øjet, andre har ikke. Nogle har en skarpt afsat gul plet, hos andre fader den ud ligesom på denne.

I artiklen A Comparative Analysis of the Bill Markings of Whistling and Bewick’s Swan and Out-Of-Range Occurences of the Two Taxa fra The Auk (97: 697-703, October 1980) er der lavet en udregning af den %-vise fordeling af gult og sort på næbbet af Pibesvane og Tundrasvane. Deres målinger viser at det gule på næbbet dækker 0-16% af næbbet hos Tundrasvane og 22-42% hos Pibesvane. Men langt størstdelen af de målte Tundrsvaner havde <10% gult. Resultatet er baseret på målinger af 300 Tundrasvaner og 104 Pibesvaner.

Link til pdf her!


Wildfowl viser den samme store variation. Størstedelen af de afbillede svaner har det klassiske tundrasvane-næb med meget meget lidt gult. Undtagelserne er billede 189, som viser en Tundrasvane med en gul plet, som vel egentlig stemmer meget godt overens med hvad der ses på de nuværende billeder, samt billede 191 og 192, som viser en Tundrasvane med væsentligt mere gult end Rejsby-fuglen. Også her henvises til det berømte %-interval (0-16% hos Tundrasvane og 22-42% hos Pibesvane). Tundrasvane er overordnet større end Pibesvane, men med store overlap i de forskellige biometriske mål. Typisk er næbbet længere og tykkere ved basen hos Tundrasvane og med en mere lige næbryg – den er mere konkav hos Pibesvane.

Det ligner umiddelbart, at Rejsby-fuglen falder inden for variationen, men hvem ved hvad bedre billeder vil vise?

 

Taxonomi
Tundrasvane anses i øjeblikket for en race af Pibesvane, men har tidligere været regnet for selvstændig art. Det er dog muligt at nye genetiske studier i fremtiden kan give Tundrasvanen sin artstatus tilbage.

 

Fra Facebook
Rasmus lagde 3 billeder af fuglen på Facebook, og de har fået en række kommentarer allerede. For at disse ikke skal forsvinde i mængden på FB har jeg tillad mig at tage nogle af hovedpointerne med her.

Ole Friis Larsen skriver at han på årsmødet i november i Berlin-Brandenburgs feltornitologiske forening hørte et indlæg om vintersvaner. Der er bestande af svaner i det centrale Sibirien, som nogle år trækker til Europa og andre år til Iran eller Kina. Det var enten gps-sendere eller farvemærker, som havde dokumenteret, at samme fugl nogle år trak i en helt anden retning end året før, og at vi derfor godt kan se svaner i Europa, som året før overvintrede i Kina. Han leder videre efter flere detaljer om studiet.

Henrik Knudsen konstaterede at det er en spændende fugl, og gav nyttig information om at man kan læse mere om svaner i Limicola Band 9, Heft 6, Dezember 1995. Han mener der skal tjekkes op på Slimbridge, og vil gerne høre om nogen ved hvad status er på det hollandske fund.

Andreas Bruun Kristensen linker til pdf'en med den originale artikel hvor %’erne af gult og sort på næbbet er udregnet.

Klaus Malling Olsen lægger en tegning op med hoveder af klassiske Tundrasvaner (dem med intet gult eller kun meget lidt gult på næbbet), som han har set i Staterne.

 

Fra netfugl.dk
Der er en ganske berømt gammel diskussion på netfugl.dk, som er yderst relevant her: Tundrasvane eller Pibesvane

Den kunne måske muligt at fortsætte den her på Club300.dk efter fundet af Rejsby-fuglen? Jeg vil meget gere høre sidste nyt om Pibe-/Tundrasvane-komplekset. Det lyder til at være ikke helt lige til.

 

Hvem fandt fuglen?
Flere har spurgt efter identiteten af finderen, efter at Rasmus lagde billeder af fuglen på Facebook i går. Så jeg kan gøre det kort: det er en klokkaklar deler mellem Rasmus og mig.

Jeg havde scannet flokken igennem for at tælle Pibesvanerne og studsede over fuglen, men blev nervøs og turde ikke melde den højt. I stedet fik jeg Rasmus til at tælle pibesvanerne. Hans reaktion på fuglen måtte være et godt fingerpeg om hvorvidt fuglen var spændende nok. Der gik ikke lang tid, så meldte Rasmus højt at en af pibesvanerne havde meget mørkt næb. Herefter blev Tim sporet ind på fuglen og kaldte den ”tundra-type” og så gik vi i gang med at sikre billeder og film.

 

Hvad er det?
Det vides ikke. Fuglen er et mulig bud på tundrasvane, men det kan sagtens vise sig at være en afvigende Pibesvane. Eller en pibesvane med næbbet smurt ind i mudder? Uanset er det nok mere sandsynligt med en afvigende pibesvane end en afvigende tundrasvane. Bedre billeder er nødvendige for at få en endelig afklaring. Men lad os endelig få en diskussion om identiteten.


Kom med jeres bud!

 

Billeder af fuglen fra Rejsby Enge, 3. marts 2019Foto: Rasmus StrackFoto: Rasmus StrackFoto: Rasmus StrackFoto: Sigrid Kistrup IlsøeFoto: Sigrid Kistrup IlsøeFoto: Sigrid Kistrup IlsøeFoto: Sigrid Kistrup Ilsøe

 

OPDATERET: Nye billeder fra 5. marts 2019 - Rejsby Enge

Jeg var dernede i dag og tage flere billeder af hvad jeg tror er samme fugl, som i så i søndags. Det må simpelthen være en pibesvane. Fuglen afviger dog fra en helt almindelig Pibesvane ved at have mørkere næb (og tykkere?). Det kan være næbbets farve eller mudder. Hvis det er mudder er jeg overrasket over at det kan sidde så ens på begge sider af næbbet, og at det stadig sidder der (siden søndags).

Men det må simpelthen være en Pibesvane.


Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe

 


Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe

 


Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe

 


Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe

 


Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe

 


Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe

 


Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe

 


Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe

 


Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe

 

Sendt 04-03-2019 Kl. 22:39
Kristian Birchvald Jensen

Det er sjovt som det lidt afhænger af billederne. På de nederste billeder ser næbbet giftigt ud synes jeg. Meget sort og kraftigt. På det øverste ligner det en Pibesvane. Jeg heller til Pibesvane med meget sort på næbbet, men holder kalenderen åben de kommende dage...

Sendt 04-03-2019 Kl. 23:54
Rasmus Strack

En video af fuglen kan ses HER

Sendt 05-03-2019 Kl. 07:02
Tim Hesselballe Hansen

Videoen er bedst fra 2:30.

Der er folk, der har spurgt, om det kan være mudder, der gør næbbet mørkt. Det er jo svært at udelukke, men det var noget vi diskuterede på stedet. Jeg tror ikke det er mudder, og næbtegningen er symmetrisk på begge sider af næbbet. Det gule på næbbet var ikke så skarpt afsat fremtil som på de omkringstående Pibesvaner. Det så ud til at fade over det sorte, og dette kan jo få det til at ligne snavs, men det behøver det ikke at være. Her er et billede af en skudt "Tundra Swan" med meget gult ud på næbbet.

Sendt 05-03-2019 Kl. 07:05
Tim Hesselballe Hansen

... og så glemte jeg at skrive, at jeg tror det er en Pibesvane med afvigende næb.

Sendt 05-03-2019 Kl. 20:59
Sigrid Kistrup Ilsøe

Har været dernede i dag og tage flere billede af hvad jeg tror er samme fugl, som vi så i søndags. De er lagt ind i artiklen ovenfor. Det må være en Pibesvane.

SKI

Sendt 05-03-2019 Kl. 21:12
Erik Overgård

 Spændende fugl. På billederne fra i dag kunne det se ud til en lidt spids kant på fjerbremmen over næbbet. Dette taler for Tundra i modsætning til helt afrundet kant skulle give Pibe.  ???

EO

Sendt 06-03-2019 Kl. 07:58
Sigrid Kistrup Ilsøe

Hej Erik

Okay?! Nå.. bumbumbum....

Det er simplethen en af de mærkeligste pibesvaner jeg er stødt på!

Da jeg kørte rundt og tog billederne ovenfor, troede jeg at næbbets udseende når fuglen kigger til venstre skyldtes mudder. Specielt fordi de to sider af næbbet ikke synes 100% symmetriske i tegningen, omend de er meget meget ens. Sådan så det ud på kameraet. Men efter at have set billederne på pc'en tror jeg ikke længere det er mudder. Det er bare næb.

Jeg synes stadig halsen er tyk og næbbet er kraftigt, og synes at have en mere lige overkant end de andre pibesvaners. Det synes endda at overkanten (culmen) buler lidt opad..? Samtidig har den mindre gult på næbbet end en klassisk pibesvane, me mere gult end en klassisk tundrasvane.

Det må være en pibesvane, men det er ikke en helt almindelig pibesvane...!

SKI

Sendt 06-03-2019 Kl. 08:27
Sigrid Kistrup Ilsøe

Ole Friis Larsen har været så flink at grave mere frem om gps-mærkede pibesvaner på træk. Han skriver på FB:

Det internationale symposium om svaner blev holdt 16-19. oktober sidste år i Tartu i Estland. Gode venner har sendt mig programmet, hvor jeg kan se, at et af foredragene handlede om gps-registrering af forskellige trækruter for Pibesvane i to sibiriske bestande. Det er nok det, som taleren i Berlin-Brandenburgs feltornitologiske forening har hørt. Jeg har ikke kunnet finde noget referat eller lignende om foredraget, men der er en kort artikel på Researchgate om seks Pibesvaner, som fik gps-sendere sat på i 2015 på Yamal-halvøen i det allernordligste Sibirien. Nogle af dem trak samme vinter mod sydvest, og en af dem nåede helt til Ebros-deltaet i Grækenland, hvor flere tusinde Pibesvaner i de seneste år er begyndt at overvintre, mens andre fra samme bestand trak mod sydøst og overvintrede i det sydøstlige Kina. En Sangsvane fra samme område i Sibirien overvintrede i øvrigt samme vinter i nærheden af Hamburg i Tyskland. Her er et link til artiklen på Researchgate. Artiklen kan downloades som pdf-fil.

Artiklen kan findes her: The odyssey of the Bewick's Swan – another route to Greece

Det er ikke fordi jeg vil diskutere fuglen ID yderligere, at jeg fortsætter skriveriet :) Bare for at samle relevante informationer om emnet, hvis vi en dag igen står og diskuterer pibesvaner, oprindelse, træk og tundrasvaner. Så har vi så meget som muligt samlet og klar :)

SKI

 

Sendt 11-03-2019 Kl. 19:30
Rasmus Strack

Læs den spændende artikel om blandt andet svanen her på Pandion

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home