Club300.dk - Forum
a
  
Nyt fra felten - Flere dværgrørvagtler i vente?
 
Forfatter Indlæg
  Sendt 11-06-2019 kl.19:58
Troels Leuenhagen Petersen

Rigtig mange har fået sig et nyt (års)X på Turistvej i Vaserne en af de forgangne dage, efter fundet af dværgrørvagtel. Det var en helt ny art for mig, og jeg var især glad for at kunne høre den samtidig med Grøn Frø. 

Men noget tyder på, at der kan gemme sig flere rundt om i landet:

Birdforum diskuteres de aktuelle forekomster i bl.a. Holland og Frankrig, og undervejs linkes der til en fin lille artikel på BirdGuides

Hvem finder den næste i Danmark?

Mvh,

TLP

 

  Sendt 11-06-2019 Kl. 20:50
Rasmus Strack

Helt klart en med god hørelse. Prøvede forleden at gå lidt i hver retning ved Dværgrørvagtlen. Når jeg gik så jeg havde vinden i ryggen kunne fuglen kun høres på vel 40-50 meter, modsat kunne fuglen høres på omkring 100 meter i medvind.

  Sendt 12-06-2019 Kl. 09:14
Troels Leuenhagen Petersen

Et hurtigt kig på toppen af ædelartslisterne kunne pege på at THH, HHN, SeK eller TEO slår til. Men med den bølge TEO ridder på, finder han nok en Sora. 

  Sendt 12-06-2019 Kl. 11:33
Lars Tom-Petersen

Der er nu nok ganske mange kandidater til at finde en dværgrørvagtel i Danmark. Også blandt erfarne folk, som slet ikke er på ædelartslisterne. Det vil langt mere afhænge af, hvor fuglen vælger at slå sig ned - om det er på Møn, ved Rørvig, i Sønderjylland, Lille Vilmose, på Langeland, ved Randers eller ... Lad os alle lytte, der hvor vi kommer.   

  Sendt 12-06-2019 Kl. 11:44
Rasmus Strack

Har modtaget dette spændende indspark fra Palle Ambech Frænde Rasmussen

 

Hej Rasmus


Har desværre endnu ikke fået mig taget sammen til at tilmelde mig Club300, og kan derfor ikke skrive indlæg på hjemmesiden. Derfor tillader jeg mig at sende denne mail til dig vedrørende Dværgrørvagtel i Vaserne. Du bemærker, at fuglen kunne høres på 40-50 meters afstand i modvind og på ca. 100 meters afstand i medvind.

Hertil kan jeg oplyse, at jeg målte afstand på en syngende Dværgrørvagtel i Lille Vildmose 10.6 2014. Fuglen sad øst for Grønvej, og mens jeg kører mod syd af Grønvej stopper jeg for hver 100 meter for at lytte. Ved et stop 400 meter fra fuglen høres den tydeligt, mens den ikke høres ved et stop 500 meter syd for fuglen (her kan jeg selvfølgelig ikke udelukke, at fuglen blot var stoppet med at synge). På den baggrund kan det fastslås, at en Dværgrørvagtel kan høres på i hvert fald mindst 400 meters afstand under optimale lytteforhold. Men den kan selvfølgelig også være, at jeg, trods en fremskreden alder, har en meget god hørelse.
 

I øvrigt vil jeg ud fra den erfaring jeg har med natlyt (blandt andet 12 ynglefuglesæsoner i Vejlerne, hvor natlytning var en rutinemæssig del af optællingsprogrammet) bemærke, at fuglekiggere generelt undervurderer hvor langt væk nogle af de nataktive arter kan høres; f.eks. har jeg ved Vejlerne (sammen med Kent Olsen) hørt en paukende Rørdrum på ca. 11 km. afstand. Det var godt nok over vandflade (fra Fjordholmene ved Aggersborg Vildtreservat mod Glombak, hvor vi først hørte fuglen uafhængigt af hinanden og efterfølgende sammen). Desuden er min erfaring fra Vejlerne og Lille Vildmose, at Plettet Rørvagtel under optimale forhold sagtens kan høres på mindst 4 km. afstand, hvorfor antallet i et område nemt overestimeres. Det er f.eks. beviseligt forekommet flere gange i Lille Vildmose-området og i Vejlerne.
På den baggrund vil jeg også påstå, at antallet ved den kendte masseforekomst ved Hovvig på Sjælland 17.6 1972 helt klart er overvurderet. Forekomsten er i DOFbasen indtastet som 150, og i kommentar bemærkes antallet til 50-250! Uden at kende området i øvrigt, vil jeg imidlertid påstå, at det på grund af områdets ret begrænsede udstrækning ikke vil muligt at fastslå så stort et antal. Selv min. antallet på 50 ville det efter min mening ikke være muligt at fastslå i det pågældende område, og slet ikke når der kun blev lyttet i en time. Det er simpelthen efter min mening og erfaring med monitering af arten umuligt.
Måske er det også derfor at SU (SU 1976) kun godkender forekomsten som "masseforekomst" og ikke tager stilling til et konkret antal. I SU 1976 bemærkes i øvrigt, at observatøren selv regner med så bred en margen som 50-200 ex., mens samme observatør i DOFbasen regner med 50-250 ex.

Nå, det skulle blot have været en kort kommentar, men det løb (igen) af med mig.

bedste hilsener
Palle

  Sendt 13-06-2019 Kl. 18:12
Rasmus Strack

Så har jeg igen modtaget en mail vedr. emnet denne gang fra Erik Vikkelsø Rasmussen

 

Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) – invasionen i 1972.

I forbindelse med indlægget på www.club300.dk omkring Dværgrørvagtel i Vaserne kommer Palle Rasmussen kort ind på invasionen af Plettet i 1972, og omtaler masseforekomsten i Hovvig, Rørvig i juni 1972.
Med datidens øjne – vi taler for snart 50 år siden – betragtede vi sommeren 1972 som et år med mange Plettede Rørvagtler i landet – et såkaldt invasionsår. Jeg selv aftjente min værnepligt i Jylland på Vildtbiologisk Station, Kalø, under Anders Holm Joensen, og havde derfor store muligheder for at turnere rundt i Jylland og se på fugle ofte om sommeren. Primo og medio juni 1972 gik der rygter om en del Plettede ved Brabrand Sø (Døde å) og den 14. juni besøgte vi stedet – Jens Kirkeby og jeg, hvor vi talte mindst 8 forskellige fugle mellem 21.30 og 22.45. Den 17. juni var jeg på week-end i Rørvig, hvor jeg om eftermiddagen kl. 14.45 sammen med Lasse Braae, Birthe Rasmussen hørte en Plettet – ved højlys dag i Hovvig. Foranlediget af dette tog vi på nattur den 17. juni – ikke kun Hovvig besøgtes, men også Nakke, Nakke Nord, Sandflugtsplantagen, Søndervang, bl.a. for at lede efter Skovhornugler etc.
Da vi ankom til engene ved Nakke – Galbuen, Nakke by, hørte vi straks ved vores ankomst ca 23.00 Plettede Rørvagtler overalt. Vi gik langs med åen / grøften mod Brentebjerg og senere langs hegnet mod syd, og det var næsten umuligt at få styr på, hvor mange fugle der befandt sig i området. De var overalt – på alle våde enge, rørskov og selv i Nakke gadekær hørtes en fugl. Vi drøftede det naturligvis indgående, forsøgte at tælle fuglene så godt vi kunne efter bedste evne og danne os et indtryk. I min notesbog står der 50-250 fugle – tja.
Den erfaring jeg har idag, havde jeg (vi) ikke i 1972. Invasionen og antallet har jeg tænkt på hvert år lige siden. Invasionen blev i to forsøg godkendt af SU – første beskrivelse kom retur, da det jo nok var Butsnuede Frøer, vi havde hørt (1972). Men nix – igen røg beskrivelsen ind og blev så godkendt som masseinvasion (1976). Invasionen i Danmark i 1972 var nu blevet mere kendt går jeg ud fra, og der havde også været ret mange i Vejlerne det år. At SU ikke kunne tage stilling til et antal, kan jeg selvfølgelig godt forstå. Det var jo også umuligt for os andre, at angive et bare nogenlunde præcist antal.
Siden da har jeg set på fugle på alle 7 kontinenter, har set på fugle i 55 år, har været på masser af natture alle vegne i Afrika, Sydamerika, Asien, Australien etc, men aldrig oplevet noget i nærheden af det, vi oplevede den 17. juni 1972 i Hovvig.
Hvis man skal være realistisk her i 2019, er antallet nok overvurderet. Som Palle skriver, kan man høre Plettet på ganske lang afstand – visse år med Plettet i Hovvig, har arten kunnet høres langt væk op i sommerhusomåderne på flere km afstand. Det samme gælder Rørdrum.
Nu her i juni 2019, er det ikke muligt for mig at komme tættere på et konkret antal. Oplevelsen huskes meget tydeligt – selvom det snart er 50 år siden. Det nærmeste jeg kan komme det er – masse invasion. Som man i gamle dage også kunne opleve med en anden art , nemlig Vagtel, som pludseligt dukkede op i store antal i visse egne af landet, og kort tid efter var væk igen.
 

Med venlig hilsen
Erik Vikkelsø Rasmussen, Nykøbing Sjælland

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home