Club300.dk - Forum
a
  
Alt det andet - Arter vs racer
 
Forfatter Indlæg
  Sendt 04-09-2014 kl.21:27
Sigrid Kistrup Ilsøe

 Den gode gamle Kuhls Skråpe er jo som bekendt blevet splittet i to arter: Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis – førhen Calonectris diomedea borealis) og Kuhls Skråpe (Calonectris diomedea – førhen Calonectris diomedea scopolis). Den første lever i Atlanterhavet, mens den anden har sin udbredelse i Middelhavet.

Der er over 50 godkendte fund af ’Kuhls Skråpe’ i Danmark, men langtfra alle disse fund er blevet racebestemt, bortset fra tre fund, som af SU vurderes til at gælde samme fugl i østlige Jylland i sommeren 2012: Bratten Strand, Frederikshavn d.11. juli + Nordmandshage d. 23. juli + Trelde Næs d. 31.juli-1. august. Disse fund gælder arten Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis).

De to arter kan ved nærmere (godt!) eftersyn i felten godt kendes fra hinanden, men det er ekstremt svært og der er mange mellemformer, som let kan drille. Splittet er baseret på de forskellige udbredelsesområder, DNA-analyser af begge former og variation i morfologiske træk (tegningen på undersiden af hånden med mere eller mindre hvidt/tunger ud på fingrene, tegning på oversiden af vingen og næbbets form).

Rygterne i felten siger at SU, som følger den engelske taksonomi, på deres seneste møde i august har besluttet at placere samtlige danske fund af ’Kuhls Skråpe’ som ubestemte (= sp’ere) med undtagelse af de velkendte ovennævnte fund fra sommeren 2012.

Og det får nu stor betydning for folk, som fører artslister i DK – og dermed også for folks lister på Club300.dk. Man kan ikke længere krydse ’Kuhls Skråpe’. Det er blevet til ubestemte sp.’ere. De eneste krydsbare fund er nu de tre ovenævnte fra 2012, som gælder arten Atlantisk Skråpe.

Samtidig giver det en oplagt mulighed til at diskutere splittelse af arter og opgradering af racer til arter. For hvad er rimelige begrundelser for splits af arter? Og hvordan påvirker det vores birding og dansk feltornitologi? Det har Henrik Haaning Nielsen skrevet et debatindlæg om i neden stående indlæg på sin blog:

Vi vil have racerne tilbage!
Henrik Haaning Nielsen

Indrømmet, en del af de arter som gennem de seneste år er blevet udskilt virker fornuftige nok - og med fornuft mener jeg udskillelser, hvor der er en række forskelle som kan erkendes i felt og hvor man kan finde tilfredsstillelse i at bestemme dem fra hinanden i felt, gennem en kikkert. Videnskab og feltornitologi spiller imidlertid ikke altid lige godt sammen og nogle af de arter som er blevet skilt ud virker virkeligt langt ude, synes jeg.

Nu har jeg selv fået en "i klemme". Kulminationen på en fantastisk god havobs den 25. august var en Kuhls Skråpe som jeg så sammen med Frits Rost. Han fik i øvrigt ny danmarksart - eller gjorde han? Kuhls Skråpe er nemlig nu udskilt i Atlantisk Skråpe og Scopolis Skråpe.

Jeg vidste der var noget der hed Scopolis Skråpe og at det var vigtigt at se undersiden af hånden, hvorfor vi brugte en del tid på at fokusere på denne karakter. Vi så få fuglen i 6 minutter på minimum 1000 meters afstand, og hver gang så vi håndens underside som bred og markant sort - ingen tvivl om det, det var påfaldende.
På en typisk Scopolis Skråpe skal der være lyse "tunger" ud i undersiden af hånden, hvilket typisk vil give en smallere tegnet mørk kant i vingespidsen.
Så langt så godt - altså hvis feltornitologen taler, så må bred mørk tegning i hånden betyde Atlantisk Skråpe - og tilsvarende smal tegning betyde Scopolis.

Forvirringen bliver dog total når man borer i beskrivelserne i felthåndbøgerne. Her viser det sig nemlig at de to "arter" overlapper helt utroligt meget. Man kan ikke regne med at alle Scopolis viser de hvide tunger i undersiden af hånden, i alle fjerene - men åbenbart altid i p10 (den yderste håndsvingfjer) som pludselig bliver den vigtigste karakter, da Atlantisk Skråpe ikke er kendt for at vise en tydelig hvid tunge i denne fjer! Åbenbart kan Atlantisk Skråpe også vise lignende hvide tunger (men ikke i p10) og forvirringen bliver dermed total. Jeg har dog ikke set nogle billeder af Atlantisk Skråpe, hvor den mørke hånd virker smal, selvom man på billeder kan se lyse tunger i nogle af fjerene.
Der bliver også nævnt at Scopolis Skråpe skulle have mindre hoved, hvorfor næbbet kan virke relativt stort. Prøv lige den karakter af i felten i en nordvestenkuling ved Roshage...

Alt i alt er jeg ret overrasket over dette split og spørger ud i luften - hvor blev racerne af?
Vi ser det med mange forskellige fugle - schinzii almindelige ryler (engryler) kontra alpina almindelige ryler, ederfugle i mange forskellige racer, grønlandske stenpikkere kontra europæiske mm. Altså arter med geografisk variation som godtgør racer, men ikke selvstændige arter. Men det kan selvfølgelig være at splittene er på vej...
Splittet af Kuhls Skråpe til Atlantisk - og Scopolis Skråpe må vi jo acceptere, men det er lidt svært.

Nu er spørgsmålet så om man kan godtgøre en bestemmelse til Atlantisk Skråpe, hvis man gentagne gange under en observation ser en bred og påfaldende mørk underside af hånden. Det synes jeg - bedømt ud fra billeder - virker reelt, da det ikke ser ud til at Scopolis viser en så bred og påfaldende sort hånd. Derimod virker det ikke som om at en smallere mørk hånd vil kunne godtgøre Scopolis, med mindre billeder kan afsløre den nøjagtige tegning og udbredelse af de hvide tunger. Det skyldes at Atlantisk Skråpe nærmest kan vise en mellemting.

Dette har jeg begrundet meget ud fra bogen "Petrels, Albatrosses & Storm Petrels of North America" af Steve N. G. Howell. I bogen beskriver han også nødvendigheden af at variationen hos de to arter behøver mere opmærksomhed og viden.


Kuhls Skråpe, eller jeg mener Atlantisk Skråpe. Bred og mørk underside af hånden bør godtgøre bestemmelse til Atlantisk Skråpe. Madeira august 2007. Foto: Henrik Haaning Nielsen.


Samme bemærkning som ovenfor. Hvis feltornitologien skal vinde og hvis man positivt ser en bred mørk underside af hånden (som er påfaldende, selv på store afstande), bør en bestemmelse til Atlantisk Skråpe kunne godtgøres. Madeira august 2007.
Foto: Henrik Haaning Nielsen.


Pas på skarpt sollys! Hvad vil SU sige til et sådant billede, hvis det havde været en dansk observation? Atlantisk Skråpe, Madeira, august 2007. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

  Sendt 05-09-2014 Kl. 09:37
Freddy Hansen
Hej det ser ud til at Skagens fuglen også er godkendt. Tilføjet: Sagsinformation: Afgørelse: 30/07/14 2013-08-18 -(08-19) Atlantisk Skråpe Calonectris diomedea 1 rst. Grenen, Skagen, NJ Godkendt 18/07/13 2012-07-23 Atlantisk Skråpe Calonectris diomedea 1 rst. Nordmandshage, Hals, NJ Godkendt 17/03/13 2012-07-31 -(08-01) Atlantisk Skråpe Calonectris diomedea 1 rst. Trelde Næs, VE Godkendt 28/07/12 2012-07-11 Atlantisk Skråpe Calonectris diomedea 1 ssp. borealis rst. Bratten Strand, Frederikshavn, NJ Godkendt
  Sendt 06-09-2014 Kl. 11:00
Rasmus Strack
Hej Alle, Det er rigtigt hvad Freddy skriver, men det er en lille fejl. Grunden er at der ikke på SU-forum er en "Kuhls sp" mulighed endnu, så derfor står fundet fra Skagen som godkendt Atlantisk Skråpe. Så der er stadig kun tre obs af en fugl fra sommeren 2012 der er godkendt som Atlantisk Skråpe. SU vil i nær fremtid se tidligere fund efter i sømmene, for at se om flere kan godkendes som en af de to nye arter. Med venlig hilsen Rasmus
Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home