Club300.dk - Forum
a
  
Alt det andet - Nyhedsbrev fra SU, marts 2019
 
Forfatter Indlæg
  Sendt 29-03-2019 kl.17:55
Webredaktionen Web

Af Henrik Haaning Nielsen

 

SU-møde i Vejlerne den 23-24/3 2019

Et fuldtalligt Sjældenhedsudvalg afholdte møde i Vejlerne i weekenden 23-24. marts. Som vanligt var der gang i diskussionerne, debatterne og vidensdelingen til ud på de små timer.

Et par af de nedsatte arbejdsgrupper præsenterede resultaterne af deres arbejde. Denne gang gjaldt det amerikansk sortterne og buskrørsanger.

Som nogle af de mere markante sager fra 2018 blev der bl.a. godkendt Danmarks første fund af Stillehavslom, det andet fund af den sibiriske race (ssp. stejnegeri) af Amerikansk Fløjlsand, det tredje fund af Mongolsk Piber samt tre forskellige Blåstjerter (hvilket får efterårstotalen op på fire individer).

Derudover fortjener følgende afgørelser yderligere bemærkninger:

Vinhejre godkendt i kategori D
En Vinhejre blev den 22. juni 2016 fotograferet om morgenen i et vandhul i Nørre Bork i Vestjylland. Dagen efter, den 23. juni, blev samme fugl (vurderet af enige sjældenhedsudvalg i Norge og Danmark) set i Mandala, Norge om eftermiddagen.

Kategoriseringen af dette fund er sket på baggrund af en sammenstilling af europæiske observationer af arten, samt oplysninger om artens forekomst som fangenskabsfugle i Europa. Med individer truffet både efterår, vinter og sommer viser de europæiske fund indtil videre ikke et klart forekomstmønster, og at fire ud af syv fund er gjort om sommeren, synes umiddelbart mærkeligt for en trækfugl fra fjernøsten. Desuden har begge europæiske efterårsfund omhandlet fugle i yngledragt, hvilket er højst usædvanligt tidspunkt for dette dragtstadie, baseret på omfattende observationer i artens normale udbredelse.

Arten er ganske vist sjælden i fangenskab i Vesteuropa, men det er vanskeligt at have fuldstændigt overblik over private samlinger, ligesom at der ikke foreligger grundige data om dette fra Rusland.

Alt i alt vurderer SU, at vinhejres forekomstmønster i Europa ikke danner grundlag for at erklære arten som en sikker spontan optrædende sjældenhed i Danmark. Derfor kategori D.

I Norge er vinhejre ligeledes i kategori D. I Finland er arten i kategori E, mens to britiske fund er i kategori A.

Taigapibere bestemt og godkendt på baggrund af sonogrammer og ekspertudtalelser
I to tilfælde, hvor observatørerne mistænkte at der var tale om Taigapiber, men hvor det ikke var muligt at se dragtkarakterer, blev optagelser af kaldet forelagt Ralph Martin, en tysk feltornitolog der på et velunderbygget grundlag (48 optagelser af Taigapiber og 63 af Skovpiber), kan skelne de to arters kald på grundlag af sonogrammer. Analyserne af kaldenes detaljer pegede entydigt på, at der i begge tilfælde var tale om Taigapiber.

På grund af grundigheden og grundlaget, der ligger til grund for disse undersøgelser, har SU valgt at benytte sig af disse muligheder, på samme linje som der indimellem benyttes DNA-analyser til endelig vurdering af specifikke fund.

Læs mere om Ralph Martins analyser og resultater her: Identification of olive-backed and tree pipit by call
(Link: https://avesrares.wordpress.com/2013/09/27/identification-of-olive-backed-and-tree-pipit-by-call/)

Kikhavnspetrellen godkendt
Den 3. oktober blev en Pterodroma-petrel observeret rastende og trækkende ved Kikhavn i Nordsjælland. Beskrivelsen muliggør ikke en endelig artsbestemmelse, men der er tale om en fugl i komplekset Kap Verde/Desertas/Madeira Petrel (Pterodroma feae/deserta/madeira), hvilket fundet også godkendtes som.

Som udgangspunkt er der tale om Danmarks første fund, men SU er blevet enige om at genoptage de tidligere, hidtil forkastede sager af Kap Verde/Desertas/Madeirapetreller fra Gudhjem oktober 2001, Kronborg 2003 og Nørre Lyngvig i 2008.

Alle indsendere skal have stor tak for deres bidrag med beskrivelser af sjældne fugle.

Der skal desuden lyde en opfordring til at få sendt jeres sager ind der mangler fra 2018. Vores ønske er, at den kommende SU-rapport for 2018 bliver så fyldestgørende og up-to date som overhovedet muligt.

Du er ikke logget ind!
For at skrive indlæg skal du være medlem af Club300.dk og være logget ind.
   - Klik her for login.
   - Klik her for at melde dig ind i Club300.dk.
Top | Home