Club300.dk
a
  
Torben Lund-Hansen - DK arter
 
Dyreste kryds
Art Set af
Østlig Kalanderlærke 65
Ringnæbbet Måge 78
Rosenmåge 95
Rødvinget Braksvale 95
Sibirisk Hjejle 98
Sibirisk Jernspurv 100
Lille Bjergand 102
Hortulan 104
Ismåge 106
Amerikansk Hjejle 109
Største huller
Art Set af
Tejst 129
Gulbug 129
Sivsanger 129
Havesanger 129
Kernebider 129
Pibesvane 128
Nilgås 128
Kongeørn 128
Sortgrå Ryle 128
Skovsneppe 128
Top | Home